2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 22a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.06.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 22a/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.

Na podstawie §2 porozumienia z dnia 16 marca 2004r. zawartego pomiędzy Wójtem gminy Lubisz i Wójtem gminy Wielka Nieszawka w sprawie działania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej pełniącej funkcję organu doradczego wójta gminy Wielka Nieszawka w sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka członkowie otrzymują następujące wynagrodzenie:

a) przewodniczący komisji- 295 zł brutto za każde posiedzenie komisji,

b) członkowie komisji- 237 zł brutto za każde posiedzenie komisji.

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest protokół

§2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (15 czerwca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 11:16:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 708