2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 23/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.06.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,, Wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 14 w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka (z odcinkiem wykonanym metodą przecisku sterowanego dł. 96 mb )”.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień ( Dz.U. z 2004, nr 19, poz.177 )

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w składzie :

1.Jacek Mularz – przewodniczący komisji,

2. Małgorzata Trawińska – sekretarz komisji,

3.Waldemar Urbaczewski – członek komisji,

4.Bogdan Bartosiński – członek komisji,

J5.anusz Żurawski – członek komisji.

§2.

1. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,, Wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 14 w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka ( z odcinkiem wykonanym metodą przecisku sterowanego dł.96 mb )’’, w szczególności :

a) ocena spełniania przez oferentów warunków udziału w postępowaniu,

b) badanie i ocena ofert,

c) przedstawienie wójtowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty

d) zaproponowanie wójtowi gminy najkorzystniejszej oferty,

e) występowanie do wójta z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie czynności o których mowa w punktach ,,a’’ i ,,b’’

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Wójt Gminy

(-)mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 czerwca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 11:20:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660