2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 24/IV/2004 Wójta Gminy wielka Nieszawka z dnia 06.07.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lipca 2004 r.

 

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kruczkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art.9g oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 118, poz.1112 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam skład Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kruczkowskiej – zatrudnionej w Gimnazjum w Cierpicach ( gm. Wielka Nieszawka ):

1.Kazimierz Kaczmarek- Wójt Gminy – przewodniczący komisji,

2. Barbara Michalska- Glich – Dyrektor Gimnazjum w Cierpicach

3. Iwona Michałek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEN,

4. Anna Łukaszewska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEN,

5. Beata Tomaszewska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEN.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                 Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt gminy (6 lipca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 11:26:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 740