2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 26/IV/2004 wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.07.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 lipca 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,,Przebudowy drogi wewnętrznej – plac do zawracania przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Cierpicach; ul. Szkolna 9 – gm. Wielka Nieszawka”

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień ( Dz.U.,z 2004, nr 19, poz.177)

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w składzie:

Waldemar Urbaczewski – przewodniczący komisji

Malgorzata Trawińska – sekretarz komisji

Bogdan Bartosiński – członek komisji

Janusz Żurawski – członek komisji

Marian Pluta – członek komisji - ekspert

§2.

1. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,,Przebudowy drogi wewnętrznej – plac do zawracania przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Cierpicach; ul. Szkolna 9 – gm. Wielka Nieszawka’’ w szczególności:

a) ocena spełniania przez oferentów warunków udziału w postępowaniu,

b) badanie i ocena ofert,

c) przedstawienie wójtowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty,

d) zaproponowanie Wójtowi Gminy najkorzystniejszej oferty,

e) występowanie do wójta z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie czynności o których mowa w punktach ,,a’’ i ,,b’’

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia.

                                                                                                 Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (22 lipca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 12:16:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 625