2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 29/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.07.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lipca 2004 r.

 

w sprawie:zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 oraz z 2003r. Nr 45, poz.391,Nr 65 poz.594,Nr 166, poz. 1611, Nr 189,poz. 1851 i §8 uchwały Nr XIII/68/004 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 rok.

zarządzam, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XIII/68/04 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zmienionej uchwałą Nr XV/86/04 z dnia 04 czerwca 2004 r.

wprowadzam następujące zmiany :

1. w § 1 pkt 1 sumę dochodów w wysokości ,,7.223.500,00” zastępuje się sumą ,,7.263.497,00”zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości ,,7.223.500,00” zastępuje się sumą ,,7.263.497,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w § 6 sumę dochodów i wydatków w wysokości ,,634.986,00” zastępuje się sumą ,,658.251,00”

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                               Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (26 lipca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (5 stycznia 2006, 11:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648