2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 35/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr.142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Dz.U z 1997r. Nr.56, poz. 357 z późniejszymi zmianami/ i § 1 Uchwały Nr.XVIII/96/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2000r.

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli:

  • Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

  • Szkoły Podstawowej w Cierpicach

  • Gimnazjum w Cierpicach

w wysokości średnio 5% wynagrodzenia zasadniczego na jeden etat przeliczeniowy wynikający z arkusza organizacyjnego.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół o których mowa w § 1.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2004 do 31 grudnia 2004 roku.

                                                                                                    Wójt Gminy

(-)mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 sierpnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (5 stycznia 2006, 11:43:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660