2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 36/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.30 ust.6 z późniejszymi zmianami i § 1 Uchwały Nr XVIII/96/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2000 r.

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się środki na dodatki motywacyjne dla Dyrektorów szkół:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce - 30% wynagrodzenia zasadniczego

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach - 30% wynagrodzenia zasadniczego

- Dyrektor Gimnazjum w Cierpicach - 30% wynagrodzenia zasadniczego

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2004 do dnia 31 grudnia 2004 roku.

                                                                                               Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 sierpnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (5 stycznia 2006, 11:44:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650