2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr43/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 września 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. “ Wykonanie czterech boksów szatniowych w Szkole Podstawowej w m. Cierpice; ul. Szkolna 9; gm. Wielka Nieszawka”.

zarządzam, co następuje:

§1.

Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 14.09.2004 r o godz. 12:00.

§2.

Miejsce posiedzenie komisji odbiorowej- Urząd Gminy Wielka Nieszawka( oraz na terenie nowej inwestycji)

§3.

Powołuję skład komisji odbiorowej:

1. Jacek Mularz- przewodniczący komisji]

2. Janusz Żurawski- członek komisji

3. Bogdan Bartosiński- członek komisji

4. Andrzej Bobecki- członek komisji- inspektor nadzoru inwestycji pt. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Cierpice.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 09:01:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 653