2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 44/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania festynu p.n. “Żyjmy zdrowiej” w gminie Wielka Nieszawka.

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Powołuję zespół ds. opracowania programu festynu p.n. “ Żyjmy zdrowiej” w gminie Wielka Nieszawka, zwany w dalszej części zarządzenia “Zespołem”- w składzie:

1) Jacek Mularz koordynator zespołu

2) Małgorzata Trawińska- członek zespołu

3) Dorota Balejko- członek zespołu

4) Alina Sobecka- członek zespołu

2. Zadanie Zespołu jest opracowanie programu festynu p.n. “Żyjmy zdrowiej” w gminie Wielka Nieszawka i przedstawienie do akceptacji wójta.

3. Termin opracowania programu: 20 września 2004 r.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (14 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 09:02:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 671