2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 49/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego - ,,Remontu i odbudowy nawierzchni bitumicznej odcinka drogi leśnej - pożarowej dł.3850 mb w Nadleśnictwie Cierpiszewo – gm. Wielka Nieszawka”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004, Nr 19, poz.177)

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Jacek Mularz – przewodniczący komisji

2. Małgorzata Trawińska – sekretarz komisji

3. Janusz Żurawski – członek komisji

4. Bogdan Bartosiński – członek komisji

5. Bogdan Falkowski – członek komisji (Nadleśnictwo Cierpiszewo)

6. Małgorzata Toczkiewicz – członek komisji (Nadleśnictwo Cierpiszewo)

7. Marian Pluta – ekspert drogowy

 

§2.

1. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,,Remontu i odbudowy nawierzchni bitumicznej odcinka drogi leśnej – pożarowej dł. 3850 mb w Nadleśnictwie Cierpiszewo – gm. Wielka Nieszawka ’’ , w szczególności:

a)– ocena spełniania przez oferentów warunków udziału w postępowaniu,

b) – badania i ocena ofert

c) – przedstawienie wójtowi propozycji wykluczenia wykonawcy , odrzucenia oferty

d) – zaproponowanie Wójtowi Gminy najkorzystniejszej oferty,

e) Występowanie do Wójta z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie czynności, o których mowa w punktach ,,a ’’ i ,,b’’.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (23 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 09:07:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 679