2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 50/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Stosownie do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu z dnia 03 września 2004 r. Nr DTR-064-27/04 w sprawie przygotowania do przekazanie Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przechowywanych w Urzędzie dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004r.

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Powołuję komisję w składzie:

Krystyna Błach - przewodnicząca

Maria Rumińska - członek

Stefan Opychał - członek

2. Zadaniem komisji jest:

- wyodrębnienie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych

- uporządkowanie, opisanie i przekazanie Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu dokumentów archiwalnych,

- zniszczenie dokumentów niearchiwalnych (po otrzymaniu pisma Delegatury w sprawie ich zniszczenia).

3. W/w prace należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004r w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 150, poz. 1580).

§2.

Wszystkie prace należy zakończyć do dnia 30 września 2004r.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                           Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (24 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 09:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 691