2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 47/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 września 2004r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. “przebudowa ul. Olszynowej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka”.

zarządzam, co następuje:

§1.

Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 21.09.2004 r o godz. 13:30

§2.

Miejsce posiedzenia komisji odbiorowej – urząd Gminy Wielka Nieszawka (oraz w terenie na nowej inwestycji)

§3.

Powołuję skład komisji odbiorowej:

1. Jacek Mularz- przewodniczący komisji

2. Janusz Żurawski- członek komisji,

3. Bogdan Bartosiński- członek komisji,

4. Marian Pluta- członek komisji- inspektor nadzoru.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (16 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 09:53:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711