2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 51/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.09.2004 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 51/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 października 2004 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 oraz z 2003r. Nr 45, poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 i 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264) i §8 uchwały Nr XIII/68/004 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 rok.

zarządzam, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XIII/68/04 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zmienionej uchwałami Nr XV/86/04 z dnia 04 czerwca 2004 r., Nr XVII/5/04 z dnia 02 sierpnia 2004r., Nr XVIII/98/04 z dnia 20 sierpnia 2004 oraz Zarządzeniem Nr 29/IV/2004 z dnia 26 lipca 2004r

wprowadzam następujące zmiany :

1. w § 1 pkt 1 sumę dochodów w wysokości ,,7.463.997,00” zastępuje się sumą  7.386.215,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości ,,7.748.997,00” zastępuje się sumą 7.671.215,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 6 sumę dochodów i wydatków w wysokości ,,716.751,00” zastępuje się sumą 583.269,00” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 września 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 10:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624