2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 52/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05października 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. “ Budowa linii kablowej n.n dla zasilania energią elektryczną oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem przy ul. Zielonej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka”.

zarządzam, co następuje:

§1.

Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 07.10.2004 r. o godz. 10:00

§2.

Miejsce posiedzenia komisji odbiorowej – Urząd Gminy Wielka Nieszawka ( oraz w terenie na nowej inwestycji)

§3.

Powołuję skład komisji odbiorowej :

1.Jacek Mularz- przewodniczący komisji

2. Janusz Żurawski- członek komisji

3. Bogdan Bartosiński- członek komisji

4. Tadeusz Lipiński- członek komisji- inspektor nadzoru.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (5 października 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 10:19:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 794