2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 56/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia z dnia 20 października 2004r., któremu uległa pani Anna Szwemin.

 

Na podstawie art.234 Kodeksu Pracy

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Powołuję zespół powypadkowy w składzie :

    Józef Smolik – specjalista ds. bhp,

    Barbara Chełminiak – społeczny inspektor pracy,

2. Zadaniem zespołu jest ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia z dnia  20 października 2004 r., któremu uległa pani Anna Szwemin, zatrudniona na stanowisku kucharz w celu przygotowania zawodowego.

3. Sposób postępowania zespołu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy ( Dz. U. z 1998 r., nr 115, poz.744 ze zm.)

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy wójta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 października 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 10:26:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 740