2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 57/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2004

w sprawie: kontroli zabezpieczenia komputerowych baz danych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991 r., nr 91, poz. 408, ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Przeprowadzić kontrolę zabezpieczenia komputerowych baz danych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce w zakresie przetwarzania danych osobowych, a w szczególności w zakresie :

a) posiadanych poziomów zabezpieczeń,

b) zagrożeń w zakresie przekazywania baz danych osobowych poza lokalne i wydzielone środowisko przetwarzania danych osobowych świadczeniodawcy,

c) serwisowania osobowych baz danych,

2. Kontrolę i ewentualne zalecenia pokontrolne należy przeprowadzić i przekazać wójtowi do dnia 23 października 2004 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Arturowi Barańskiemu – administratorowi bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 października 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 10:29:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748