2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 58/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2004r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “Budowa chodnika w ulicy Sosnowej w Cierpicac

§1.

Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 25 października 2004 roku o godz.10:00.

§2.

Miejsce posiedzenia komisji odbiorowej –Urząd Gminy Wielka Nieszawka (oraz w terenie, w miejscu inwestycji).

§3.

Powołuję skład komisji odbiorowej :

1.Jacek Mularz –przewodniczący komisji

2.Bogdan Bartosiński –członek komisji

3.Janusz Żurawski –członek komisji

4.Waldemar Urbaczewski –inspektor nadzoru

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 października 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 10:31:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755