2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 59a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 59A/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10. 2004r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego - ,,Remontu i odbudowy nawierzchni bitumicznej odcinka drogi leśnej – pożarowej dł. 3850 mb w Nadleśnictwie Cierpiszewo – gm. Wielka Nieszawka”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004 r., nr 1,poz.177 )

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w składzie :

  1. Jacek Mularz – przewodniczący komisji,

  2. Małgorzata Trawińska –sekretarz komisji,

  3. Waldemar Urbaczewski – członek komisji,

  4. Janusz Żurawski – członek komisji,

  5. Bogdan Falkowski – członek komisji ( Nadleśnictwo Cierpiszewo ),

  6. Małgorzata Toczkiewicz – członek komisji ( Nadleśnictwo Cierpiszewo ),

  7. Marian Pluta – ekspert drogowy.

§2.

2. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego dotyczącego ,,Remontu i odbudowy nawierzchni bitumicznej odcinka drogi leśnej – pożarowej dł. 3850 mb w Nadleśnictwie Cierpiszewo – gm. Wielka Nieszawka” w szczególności :

a) ocena spełniania przez oferentów warunków udziału w postępowaniu,

b) badanie i ocena ofert,

c) przedstawienie wójtowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty,

d) zaproponowanie wójtowi gminy najkorzystniejszej oferty,

e) występowanie do wójta z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie czynności, o których mowa w punktach ,,a’’ i ,,b”.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 października 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 10:35:16)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (6 stycznia 2006, 10:40:38)
Zmieniono: poprawienie daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 863