2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 61/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt.”Zmiana wyposażenia przepompowni P-18, dodatkowa komora, dodatkowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 89/12, 86/18, 86/10, 86/9, 86/8, 77/2, 83/20, 84/3, 83/7, 83/8 w Cierpicach oraz Dz. 223/178 w Wielkiej Nieszawce.

zarządzam, co następuje:

§1.

Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 17.11.2004 o godz. 10.00.

§2.

Miejsce posiedzenia komisji odbiorowej – Urząd Gminy Wielka Nieszawka (oraz w terenie na nowej inwestycji).

§3.

Powołuję skład komisji odbiorowej:

1. Jacek Mularz- przewodniczący komisji

2. Janusz Żurawski- członek komisji

3. Waldemar Urbaczewski- członek komisji

4. Małgorzata Trawińska – sekretarz komisji

5. JanKretkowski- członek komisji- inspektor nadzoru

§4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 listopada 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (9 stycznia 2006, 09:52:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666