2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 62/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264 ) i § 8 uchwały Nr XIII/68/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 r.

zarządzam, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XII/68/04 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawie z dnia 22 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zmienionej uchwałami Nr XV/86/04 z dnia 04 czerwca 2004r., Nr XVII/05/04 z dnia 02 sierpnia 2004r., Nr XVIII/98/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. oraz Zarządzeniami Nr 29/IV/2004 z dnia 26 lipca 2004 r., Nr 51/IV/2004 z dnia 14 października 2004r.

Wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 1 sumę dochodów w wysokości ,, 7.441.619,00” zastępuje się sumą 553.724,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości ,,7.726.619,00” zastępuje się sumą 745.858,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 1 pkt 6 sumę dochodów i wydatków w wysokości ,,638.673,00” zastępuje się sumą 745.858,00” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonane zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (15 listopada 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (9 stycznia 2006, 09:54:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 687