2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 63a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 63A /IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. ,, podjazdy dla niepełnosprawnych wraz z zadaszeniami w budynkach Urzędu Gminy i USC w Wielkiej Nieszwce ”.

zarządzam, co następuje:

§1.

Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 8 grudnia 2004r. o godz.11.00.

§2.

Miejsce posiedzenia komisji odbiorowej – Urząd Gminy Wielka Nieszawka.

§3.

Powołuję skład komisji odbiorowej:

1. Waldemar Urbaczewski - przewodniczący komisji

2. Małgorzata Trawińska - członek komisji

3. Janusz Żurawski - członek komisji

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (6 grudnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (9 stycznia 2006, 09:56:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 754