2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 64/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 64 /IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2004 r.

 

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.

Na podstawie: art.130 § 2 Kodeksu Pracy

zarządzam, co następuje:

§1.

Z uwagi na wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela
dniu tygodnia tj. 25 grudnia 2004r.(sobota)-ustalam ,że dla pracowników Urzędu Gminy w
Wielkiej Nieszawce dniem wolnym z tego tytułu jest 24 grudnia 2004 roku (piątek).

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy wójta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (14 grudnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (9 stycznia 2006, 09:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 723