2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 65/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 65 /IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę ciągnika z pługiem do odśnieżania (tryb udzielenia zamówienia –zapytanie o cenę wartości do 60 000 euro )

                                         §1.

Posiedzenie komisji ustala się na dzień 15 grudnia 2004 r. o godz. 11:00

§2.

Miejsce posiedzenia komisji –Urząd Gminy Wielka Nieszawka

§3.

Powołuje skład komisji :

1.Waldemar Urbaczewski –przewodniczący komisji

2. Janusz Żurawski –członek komisji

3. Małgorzata Trawińska –sekretarz komisji

4. Iwona Sztucka –członek komisji

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (14 grudnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (9 stycznia 2006, 09:59:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 728