2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 70/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2004 r.

 

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 130 §2 Kodeksu Pracy.

zarządzam, co następuje:

§1.

Z uwagi na wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela dniu tygodnia, tj. 1 stycznia 2005 r. (sobota)- ustalam , że dla pracowników Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawie ujętych w załączniku nr 1 dniem wolnym od pracy jest 7 stycznia 2005 r., a dla pracowników Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawie ujętych w załączniku nr 2 dniem wolnym od pracy jest 14 stycznia 2005r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy wójta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 grudnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (9 stycznia 2006, 10:08:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 710