2006

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2006

Uchwała Nr IV/9/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr IV/9/2006 Rady  Gminy  Wielka  Nieszawka  z dnia 11 grudnia 2006 r w sprawie : określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca o [...]

Uchwała Nr IV/8/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr  IV/8/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. [...]

Uchwała Nr IV/7/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku na obszarze gminy Wielka Nieszawka.

  Uchwała Nr  IV/7/2006 Rady  Gminy  Wielka  Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka [...]

Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej. Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. [...]

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Wielka Nieszwka z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. [...]

Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

  Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2006 roku. w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

  Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka  dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 [...]

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

  Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 listopada 2006 roku. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z [...]

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy.

  Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 [...]

Uchwała Nr XL/195/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

  U C H W A Ł A N  R XL / 195 / 2006 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2006 ROK   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.   Na podstawie art.165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia [...]

uchwała Nr XL/194/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

Uchwała Nr XL/194/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2006 roku   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu obejmującego działki o [...]

Uchwała Nr XL/193/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

Uchwała nr XL/193/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.10.2006r   w sprawie utworzenia przedszkola niepublicznego Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, [...]

Uchwała Nr XL/192/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku.

Uchwała nr XL/192/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.10.2006r w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XL/191/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku

Uchwała Nr XL/191/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2006 roku. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie [...]

Uchwała Nr XXXIX/190/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Uchwała Nr XXXIX / 190 /06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie: art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 [...]

Uchwała Nr XXXIX/189/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach, oznaczonej numerami działek 164/7 i 164/13 ( od p. Tadeusz Murawskiego).

Uchwała Nr XXXIX/189/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach, oznaczonej numerami działek 164/7 i 164/13 (od p. Tadeusza Murawskiego). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Uchwała Nr XXXIX/188/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Uchwała Nr XXXIX / 188 /06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006r w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych. Na [...]

Uchwała Nr XXXIX/187/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

Uchwała nr XXXIX/187/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 r.   w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr XXXIX/186/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej.

  Uchwała nr XXXIX/186/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006r.   w sprawie : zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr XXXIX/185/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIX /185/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.   Na podstawie art.165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o [...]

Uchwała Nr XXXVIII/184/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego i planu finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półr

  UCHWAŁA NR XXXVIII/184/06 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28 CZERWCA 2006 ROK   w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i planu finansowego publicznego zakładu [...]

Uchwała Nr XXXVIII/183/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/183/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art.165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach [...]

Uchwała Nr XXXVIII/182/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2006-2016.

  Uchwała Nr XXXVIII/182/ 06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie : przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2006-2016.        [...]

Uchwała Nr XXXVIII/181/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

  Uchwała Nr XXXVIII/181/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2005 [...]

Uchwała Nr XXXVIII/180/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporzadzenia/zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Wielka Nieszawka, działki o nr: 33

  Uchwała Nr XXXVIII/180/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka [...]

Uchwała Nr XXXVIII/179/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporzadzenia / zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wielka Nieszawka( część wsi Wielka Nieszawka, działki o nr: 2

Uchwała Nr XXXVIII/179/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XXXVIII/178/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach oznaczonej nr działki 92/3 ( od pp Jana i Krystyny Jagodzińskich).

  Uchwała Nr XXXVIII/178/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 r.   w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej w Cierpicach, oznacz. nr działki 92/3 (od pp Jana i Krystyny [...]

Uchwała Nr XXXVIII/177/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Małej Nieszawce.

    Uchwała Nr XXXVIII/177/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku   w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych pod kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Małej [...]

Uchwała Nr XXXVIII/176/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

  Uchwała NrXXXVIII/176/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku   w sprawie: ustalenia kierunków działania wójta w zakresie inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.     Na [...]

Uchwała Nr XXXVIII/175/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

  Uchwała Nr XXXVIII/175/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.       Na podstawie [...]

Uchwała Nr XXXVIII/174/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006-2013.

  Uchwała Nr XXXVIII/174/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006r.   w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mała Nieszawka na lata 2006- 2013.      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy [...]

Uchwała Nr XXXVIII/173/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Cierpice na lata 2006-2013.

  Uchwała Nr XXXVIII/173/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 r.   w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Cierpice na lata 2006- 2013.       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z [...]

Uchwała Nr XXXVIII/172/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 384/5).

  Uchwała Nr XXXVIII/172/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 384/5).     Na podstawie art.18 [...]

Uchwała Nr XXXVIII/171/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 165, 166, i 293/1).

  Uchwała Nr XXXVIII/171/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 165 i 166 i 293/1) Na podstawie art.18 ust.2 pkt [...]

Uchwała Nr XXXVIII/170/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice ( dz. nr 42/5, 389/6, 43/9, 43/10 i część dz.nr 44).

  Uchwała Nr XXXVIII/170/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2006 roku   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Cierpice (dz. nr 42/5, 389/6, 43/9, 43/10 i część dz. nr [...]

Uchwała Nr XXXVII/169/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie okręgów wyborczych.

  Uchwała Nr XXXVII / 169 /06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2006r w sprawie: okręgów wyborczych. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin rad powiatów i sejmików [...]

    Uchwała Nr XXXVII/168/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2006 roku   w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na [...]

Uchwała Nr XXXVI/167/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXVI/167/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art.165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach [...]

Uchwała Nr XXXVI/166/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp Zdzisława i Krystyny Szwedów.

    Uchwała Nr XXXVI/166/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych od pp Zdzisława i Krystyny Szwedów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr XXXVI/165/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od p Tomasza Zakierskiego.

  Uchwała Nr XXXVI/165/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 r.   w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych od p Tomasza Zakierskiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr XXXVI/164/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce imienia Jana Pawła II.

Uchwała Nr XXXVI/164/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce imienia Jana Pawła II. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr XXXV/163/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok

  Uchwała Nr XXXV/163 06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2006 roku   w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok.   Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Uchwała Nr XXXIV/162/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawiw przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIV/162/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok . Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 [...]

Uchwała Nr XXXIV/161/06 Rady gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od pp. I. D. Sochów

  U C H W A Ł A Nr XXXIV/161/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych od pp. I. D. Sochów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXXIV/160/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od Genowefy Walskiej i Janusza Walskiego.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/160/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r.   w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych od Genowefy Walskiej i Janusza Walskiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr XXXIV/159/06 Rady gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pp. Gołębiewskich.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/159/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych pp. Gołębiewskich. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr XXXIV/158/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Uchwała Nr XXXIV/158/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr XXXIV/157/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenir Gminy Wielka Nieszawka.

UCHWAŁA NR XXXIV/157/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o [...]

Uchwała Nr XXXIV/156/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie.

UCHWAŁA NR XXXIV/156/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku   w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z [...]

uchwała Nr XXXIV/155/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie budowy gazociagu na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

  Uchwała nr XXXIV/155/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 lutego 2006 roku   w sprawie budowy gazociągu na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

metryczka