2006

2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2006

Zarządzenie nr 100/IV/2006 z dnia 4.12.2006 r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego

 ZARZĄDZENIE Nr 100/IV/2006Wójta Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 04.12.2006r.   w sprawie: opłat za korzystanie z mienia komunalnego.  Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst [...]

Zarządzenie nr 24/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 kwietnia 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 24/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadań p.n. - “Budowa [...]

Zarządzenie nr 4/V/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.12.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/V/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 22 GRUDNIA 2006 ROK   W sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. [...]

Zarządzenie nr 3/V/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.12.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/V/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 22.12.2006 ROKU.   W sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym /Dz.U. z [...]

Zarządzenie nr 1/V/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.12.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/V/2006 WÓJTAGMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 19 GRUDNIA 2006 R. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “ Kanalizacja sanitarna do budynku mieszkalnego w Wielkiej [...]

Zarzadzenie nr 99/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4.12.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 4 GRUDNIA 2006 R. w sprawie: powołania komisji do uporządkowania dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2001, wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz [...]

Zarządzenie nr 98/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.11.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 30 LISTOPADA 2006 R.   w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. [...]

Zarządzenie nr 97/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.11.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 23 LISTOPADA 2006 ROK w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr [...]

Zarządzenie nr 96/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.11.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 16.11.2006 R. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Przebudowa kanalizacji przy przepompowni w Wielkiej Nieszawce [...]

Zarzadzenie nr 94/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawkaz dnia14.11.2006r.

ZARZĄDZENIE 94/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 14.11.2006 R. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ulicą Prostą a ulicą [...]

Zaerządzenie nr 93/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka zdnia 10.11.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 93/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA  Z DNIA 10 LISTOPADA 2006 ROK w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Zarządzenie nr 92/IV/2006 Wójta gminy Wielka Nieszawka zdnia 9.11.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 09.11.2006r. w sprawie: sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarzadzenie nr 91/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3.11.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 03 LISTOPADA 2006 ROK. w sprawie: zmiany zarządzenie Nr 28/IV/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji wewnętrznej dotyczących prowadzenia rachunkowości w [...]

Zarządzenie nr 90/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3.11.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03.11.2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “ Przebudowa ulicy Brzozowej w Cierpicach”. § 1. [...]

Zarządzenie nr 82/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka Z dnia 28.10.2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. “Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Małej [...]

Zarzadzenie nr 81/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Niesawka z dnia 28.10.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10. 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego p.n. “Wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynku [...]

Zarządzenie nr 80/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10. 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego p.n. “Wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w [...]

Zarządzenie nr 89/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.10.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.10.2006r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. “ Budowa chodnika przy ul. Toruńskiej (ciąg drogi wojewódzkiej nr 273) na [...]

Zarządzenie nr 88/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.10.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.10.2006r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. “ Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Nieszawce i [...]

Zarządzenie nr 86/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.10.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka Z dnia 18.10.2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Sieć wodociągowa do budynku mieszkalnego nr 44 (dz. Nr 94) [...]

Zarządzenie nr 85/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12.10.2006 r.

ZARZĄDZNIE NR 85/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka Z dnia 12.10.2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. “ Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Cierpicach na os. [...]

Zarządzenie nr 84/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.10.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.10.2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Mała i [...]

Zarzadzenie nr 79/iv/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.09.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.09. 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw gm. Wielka [...]

Zarządzenie nr 76/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4.09.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 września 2006 r. w sprawie: opracowania materiałów informacyjnych i planów finansowych przez komórki urzędu i podległe gminie jednostki organizacyjne. Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie nr 73/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4.09.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 września 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Oświetlenie uliczne - ulica Leśna w [...]

Zarzadzenie nr 71/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.08.2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 71/iv/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28 SIERPNIA 2006 ROK w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.08.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28.08.2006 ROKU.   w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie art.30 ust.2pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr 69/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.08.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28.08.2006 ROKU. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art.30 ust.2. pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie nr 66/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.08.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 sierpnia 2006 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. [...]

Zarzadzenie nr 68/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.08.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.08.2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Przebudowa części ulicy Zielonej w Wielkiej [...]

Zarządzenie nr 65/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8.08.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08.08.2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “Budowa chodnika przy ulicy Toruńskiej od granicy gminy do [...]

Zarządzenie nr 64/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8.08.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08.08.2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “Dostawa urządzeń placu zabaw w małej Nieszawce [...]

Zarządzenie nr 63/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4.08.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03. 08. 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Przebudowa ulicy Ogrodowej w Cierpicach”. § [...]

Zarządzenie nr 62/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3.08.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03. 08. 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Przebudowa ulicy Ogrodowej w Cierpicach”. § [...]

Zarządzenie nr 61/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.07.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.07. 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego p.n. “Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza Centrum [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.07.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.07. 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego p.n. “Dostawa urządzeń placu zabaw w Cierpicach ul. [...]

Zarządzenie nr 57/IV/2006 Wójta Gminy wielka Nieszawka z dnia 5.07.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.07. 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Leśna (2 [...]

Zarządzenie nr 56/IV/2006Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5.07.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.07. 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Ciechocińska w [...]

Zarządzenie nr 55/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 5 lipca 2006 r.   w sprawie: zakazu używania wody z wodociągu gminnego do podlewania ogródków przydomowych i upraw. § 1. Zakazuje się używania wody z [...]

Zarzadzenie nr 54/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.06.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.06. 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. “Remont pokrycia i ocieplenia budynku starej Szkoły Podstawowej w m. Mała [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.06.2006r.

Zarządzenie Nr 53/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie nr 52/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka zdnia 26 czerwca 2006 r.

Zarządzenie NR 52/IV/06 Wójta Gminy Wielka Nieszawka Z dnia 26 czerwca 2006r.   w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 [...]

Zarzadzenie nr 51/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.06.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.06. 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Remont ulicy Wałowej w Małej Nieszawce oraz [...]

Zarządzenie nr 50/iv/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.06.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.06. 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Topolowa w [...]

Zarządzenie nr 49/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.06.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.06. 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Gniewkowska w [...]

Zarządzenie nr 48/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13.06.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13.06.2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. “Projekt budowlany na [...]

Zarządzenie nr 47/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5.06.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.06. 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Parkowa w [...]

Zarzadzenie nr 46/IV/2006 Wójta gminy Wielka Nieszawka z dnia 5.06.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.06. 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Piękna w [...]

Zarządzenie nr 44/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31.05.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 31.05. 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Przebudowa ulicy Topolowej w Małej Nieszawce”. § [...]

Zarządzenie nr42/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.05.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.05.2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego p.n. “Dostawa urządzeń placu zabaw w Małej Nieszawce ul. [...]

Zarządzenie nr 41/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka 17.05.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.05. 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Przebudowa chodnika w ulicy Miodowej w [...]

Zarządzenie nr 40/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.05.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.05. 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przeglądu inwestycji pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Małej Nieszawce i [...]

zarządzenie nr 39/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.05.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.05. 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Przebudowa ulicy Miodowej w Małej Nieszawce”. § [...]

ZarządzenieNr 34/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Przebudowa ulicy [...]

Zarządzenie Nr 34/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 r.

  ZARZĄDZENIE NR 34/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. [...]

Zarządzenie nr 38/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 38/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Budowa [...]

Zarządzenie nr 37/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 37/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Budowa [...]

Zarządzenie nr 36/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 36/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Budowa [...]

Zarządzenie nr 35/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 35/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. [...]

Zarządzenie nr 33/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 33/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Budowa [...]

Zarządzenie nr 32/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 roku.

ZARZĄDZENIE NR 32/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Budowa [...]

Zarządzenie nr 31/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 31/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 09 maja 2006 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Budowa [...]

Zarzadzenie nr 30/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 maja 2006 roku.

ZARZĄDZENIE NR 30/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08 maja 2006 r.   w sprawie: komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji kolonii [...]

Zarządzenie nr 29/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.04.2006 r.   w sprawie: ustalenia odpłatności za kolonie letnie w 2006 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr 28/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 28/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2006 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Place manewrowe dla zespołu garaży dla [...]

Zarządzenie nr 26/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24. 04. 2006 r.   W sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 2.pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. [...]

Zarządzenie nr 25 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 25/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24. 04. 2006 r.   W sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 2.pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. [...]

Zarządzenie nr 23/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 kwietnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Rozbudowa [...]

Zarządzenie nr 22/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 kwietnia 2006 roku.

ZARZĄDZENIE NR 22/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 10 kwietnia 2006 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. [...]

Zarządzenie nr 21/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 kwietnia 2006 roku.

  ZARZĄDZENIE NR 21/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 kwietnia 2006 r.   w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego na podstawie Art. 31a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. “O samorządzie gminnym” (tekst [...]

Zarządzenie nr 20/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2006 roku.

  ZARZĄDZENIE NR 20/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 kwietnia 2006 r.   w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego Na podstawie Art. 31a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. “O samorządzie gminnym” (tekst [...]

Zarządzenie nr 17/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 marca 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Przebudowa ulicy [...]

Zarządzenie nr 15/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 marca 2006 roku.

ZARZĄDZENIE NR 15/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Przebudowa ulicy [...]

Zarzadzenie nr 16 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 marca 2006 roku.

ZARZĄDZENIE NR 16/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Przebudowa [...]

Zarządzenie nr 13/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2006 roku.

ZARZĄDZENIE NR 13/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA  Z DNIA 23.02.2006 ROKU   w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt. 2 i 4 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 12/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 lutego 2006 roku.

ZARZĄDZENIE NR 12/IV/2006 Wójta Gminy Nieszawka Z dnia 20.02.2006 r.   W sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu na zadanie PN. “Wyposażenie nowowybudowanych sal lekcyjnych w meble i sprzęt w Szkole Podstawowej w [...]

Zarządzenie nr 7/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lutego 2006 roku.

Zarządzenie Nr 7/IV/06 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06 lutego 2006   w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu [...]

Zarządzenie nr 4 /IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 stycznia 2006 roku.

ZARZĄDZENIE NR 4/iv/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.01.2006r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego i zwolnienia zabezpieczenia na okres gwarancji na zadaniu PN. “ Budowa gminnej sieci [...]

Zarządzenie nr11/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 stycznia 2006 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/IV/2006 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu kontroli realizacji zakazów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2006 [...]

Zarządzenie nr 9/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 stycznia 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 9/IV/2006 Wójta gminy Wielka Nieszawka z dnia 13.02.2006 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. “place manewrowe dla [...]

Zarządzenie nr 2/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.01.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/IV/06 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 10 STYCZNIA 2006 ROK   w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego instrukcji wewnętrznych w sprawie prowadzenia rachunkowości w jednostce. Na podstawie ustawy z dnia 29 [...]

Zarządzenie Nr 1/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.01.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Cierpicach. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z [...]

metryczka