Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Przebudowa placu zabaw na terenie Gminy Wielka Nieszawka zlokalizowanego w Cierpicach, dz. Nr 100/41, 100/42.

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.10.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 2 grudnia 2020  12:00

zamówienie na:

Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.2.2020
wartość: powyżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 grudnia 2020  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)