Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICY SOWIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.6.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 1 października 2020  12:00

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka Część I: ul. Złota i ul. Wierzbowa w Wielkiej Nieszawce Część II: ul. Gajowa w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.7.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 października 2020  12:00

zamówienie na:

Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.2.2020
wartość: powyżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 grudnia 2020  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)