Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (159)  |  Przetargi unieważnione (69)

zamówienie na:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.19.2019
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 września 2019  12:15
wynik postępowania: Część I - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzoza Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Monter Jerzy Lisiecki, Lęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki Cena brutto: 63 037,50 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści siedem złotych 50/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część II - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mała Nieszawka Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: ATMA Halina Radzimirska, Ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski Cena brutto: 78 659,11 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 11/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Część III - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielka Nieszawka Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze późn. zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Monter Jerzy Lisiecki, Lęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki Cena brutto: 55 977,30 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 30/100), gwarancja 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena: 60,00, gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %.