Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.2.2020
wartość: powyżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 1 marca 2021  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)