Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Wielka Nieszawka cz. I: Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka (dz. nr. 168/21; 168/22; 168/23; 168/24; 168/30) cz. II: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odgałezień bocznych kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej (dz. nr 189/3,189/4, 190/3 obręb 0003) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka.

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.11.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 3 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, 30 grudnia 2020 r. RIT.271.11.2020 Uczestnicy postępowania INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Wielka Nieszawka cz. I: Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka (dz. nr. 168/21; 168/22; 168/23; 168/24; 168/30) cz. II: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odgałezień bocznych kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej (dz. nr 189/3,189/4, 190/3 obręb 0003) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Dla części I zadania wybrano ofertę firmy: Konsorcjum firm: Lider: „Il-Mar” Marcin Bartczak ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny Partner: Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny Cena brutto: 42 860,52 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 52/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Dla I części zadania ofertę złożyła także firma: 1. Przedsiębiorstwo Budowlane WODKAN Sp. z o.o. ul. Cieryna 2/7 85-795 Bydgoszcz Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 50,13, Gwarancja: 40,00, razem: 90,13 2. YARDO BLUE Łukasz Okruciński ul. Kutrzeby 11 87-100 Toruń Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 30,32, Gwarancja: 40,00, razem: 70,32 Dla części II zadania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane WODKAN Sp. z o.o. ul. Cieryna 2/7 85-795 Bydgoszcz Cena brutto: 160 146,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sto czterdzieści sześć złotych 00/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Dla II części zadania ofertę złożyła także firma: 1. Konsorcjum firm: Lider: „Il-Mar” Marcin Bartczak ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny Partner: Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 59,26, Gwarancja: 40,00, razem: 99,26 2. YARDO BLUE Łukasz Okruciński ul. Kutrzeby 11 87-100 Toruń Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 57,12, Gwarancja: 40,00, razem: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (-) Krzysztof Czarnecki 

zamówienie na:

Przebudowa placu zabaw na terenie Gminy Wielka Nieszawka zlokalizowanego w Cierpicach, dz. Nr 100/41, 100/42.

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.10.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 2 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, 17.02.2021 r. RIT.271.10.2020 Uczestnicy postępowania INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Przebudowa placu zabaw na terenie Gminy Wielka Nieszawka zlokalizowanego w Cierpicach, dz. Nr 100/41, 100/42. Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Wybrano ofertę: Zakład Usług Ślusarsko Spawalniczych i Transportowych Mirosław Szok ul. Świętopełka 37/39, 87-100 Toruń Cena brutto: 197 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy zł 00/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Oferty podlegające ocenie w niniejszym postępowaniu złożyła także firma: L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Liczba uzyskanych punktów 1. Firma Fenster Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz Cena brutto: 30,97 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 70,97 Wójt Gminy Wielka Nieszawka (-) Krzysztof Czarnecki  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka ul. Wodociągowa

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.9.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 20 listopada 2020  12:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka ul. Wodociągowa Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Wybrano Konsorcjum firm: Lider: „Il-Mar” Marcin Bartczak ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny Partner: Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny Cena brutto: 548 949,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem dziewięćset czterdzieści dziewięć zł), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Oferty podlegające ocenie dla I części zadania w niniejszym postępowaniu złożyły także firmy: L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Liczba uzyskanych punktów 1. WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 86-010 Koronowo Cena brutto: 54,32 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 94,32 2. Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak ul. Poznańska 70 62-740 Tuliszków Cena brutto: 58,85 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 98,85 3. Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Instalacyjne EKO-TECH Sp. z o.o. ul. Wschodnia 19 87-100 Toruń Cena brutto: 53,76 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 93,76 4. HYDRAFBUD Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 8 85-862 Bydgoszcz Cena brutto: 40,62 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 80,62 5. KENEZ Sp. z o.o. ul. Chopina 2/4 87-800 Włocławek Cena brutto: 36,97 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 76,97 6. COI Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 87-100 Toruń Cena brutto: 57,07 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 97,07 7. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg TORBRUK Sp. z o.o. ul. Przy Nasypie 3 87-100 Toruń Cena brutto: 35,00 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 75,00 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka Część I: ul. Złota i ul. Wierzbowa w Wielkiej Nieszawce Część II: ul. Gajowa w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.7.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 października 2020  12:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, 14 października 2020 r. RIT.271.7.2020 Uczestnicy postępowania INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka Część I: ul. Złota i ul. Wierzbowa w Wielkiej Nieszawce Część II: ul. Gajowa w Małej Nieszawce Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Dla części I zadania wybrano ofertę firmy: BRUKSYSTEM Sp. z o.o. Ul. Przybyszewskiego 6 87-100 Toruń Cena brutto: 160 945,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 50/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Oferty podlegające ocenie dla I części zadania w niniejszym postępowaniu złożyły także firmy: L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Liczba uzyskanych punktów 1. BETPOL S.A. UL. Inwalidów 49 85-749 Bydgoszcz Cena brutto: 42,94 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 82,94 2. EUROSYSTEM TRANS Rosochowicz Szymon ul. Zimowa 17/11 87-100 Toruń Cena brutto: 41,70 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 81,70 3. BUD-WEST Sp. z o.o. S.k. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń Cena brutto: 46,18 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 86,18 4. BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7 87-100 Toruń Cena brutto: 51,75 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 91,75 Dla części II zadania wybrano ofertę firmy: BRUKBUD Sp. z o.o. Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7 87-100 Toruń Cena brutto: 115 646,45 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 45/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Oferty podlegające ocenie dla I części zadania w niniejszym postępowaniu złożyły także firmy: L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Liczba uzyskanych punktów 1. BETPOL S.A. UL. Inwalidów 49 85-749 Bydgoszcz Cena brutto: 41,11 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 81,11 2. EUROSYSTEM TRANS Rosochowicz Szymon ul. Zimowa 17/11 87-100 Toruń Cena brutto: 57,34 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 97,34 3. BUD-WEST Sp. z o.o. S.k. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń Cena brutto: 48,50 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 88,50 4. BRUKSYSTEM Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 6 87-100 Toruń Cena brutto: 46,57 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 86,57  

zamówienie na:

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICY SOWIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.6.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 października 2020  12:00
wynik postępowania: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICY SOWIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKA NIESZAWKA Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: wybrano ofertę firmy: HYDRAFBUD Sp. z o.o. UL. Bydgoskich Przemysłowców 8 85-862 Bydgoszcz Cena brutto: 317 473,65 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 65/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Ofertę podlegającą ocenie w niniejszym postępowaniu złożyła także firma: Green3 Sp. z o.o ul. Startowa 5 85-744 Bydgoszcz Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 40,22, Gwarancja: 00,00, razem: 40,22. 

zamówienie na:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. CIERPICE (dz. nr 64/10, 2064/1, 30/2, 2064/10), GM. WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.5.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 21 września 2020  12:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, 12 października 2020 r. RIT.271.5.2020 Uczestnicy postępowania INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. CIERPICE (dz. nr 64/10, 2064/1, 30/2, 2064/10), GM. WIELKA NIESZAWKA Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: wybrano ofertę firmy: F.H.U.P ARIS ZBIGNIEW ROLBIECKI GRZEGORZ 8 87-140 CHEŁMŻA Cena brutto: 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. W postępowaniu ofertę złożyła także firma: YARDO BLUE Łukasz Okruciński ul. Kutrzeby 11 87-100 Toruń Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 26,15, Gwarancja: 40,00, razem: 66,15. Wójt Gminy Wielka Nieszawka 

zamówienie na:

Dostawa, wymiana i montaż 665 sztuk wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych, w miejscowości Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Brzoza, gmina Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.4.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 26 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: wybrano ofertę firmy: P.H.U. METERING ANNA MODER UL. Parkowa 1 98-113 Buczek Cena brutto: 214 512,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100), Gwarancja: 48 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIT.271.3.2020
wartość: poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 12 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Gmina Wielka Nieszawka informuje, co następuje: Dla części I zadania wybrano ofertę firmy: EURO SYSTEM TRANS Rosochowicz Szymon Ul. Zimowa 17/11 87-100 Toruń Cena brutto: 153 159,60 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Poniżej łączna punktacja pozostałych ofert złożonych dla części I zadania w każdym kryterium oceny: LP Nazwa Wykonawcy i jego adres Liczba punktów 1. BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń Cena: 50,66 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 90,66 2. BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7 87-100 Toruń Cena: 50,35 Gwarancja: 40,00 Razem: 90,35 3. P.W. ANKAS Andrzej Wiśniewski Brzoza, ul. Ciechocińska 2 87-103 Toruń Cena: 57,03 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 97, 03 Dla części II zadania wybrano ofertę firmy: P.W. ANKAS Andrzej Wiśniewski Brzoza, ul. Ciechocińska 2 87-103 Toruń Cena brutto: 172 200,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Poniżej łączna punktacja pozostałych ofert złożonych dla części II zadania w każdym kryterium oceny: LP Nazwa Wykonawcy i jego adres Liczba punktów 1. EURO SYSTEM TRANS Rosochowicz Szymon Ul. Zimowa 17/11 87-100 Toruń Cena: 29,89 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 69,89 2. BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń Cena: 45,89 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 85,89 3. BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7 87-100 Toruń Cena: 44,89 Gwarancja: 40,00 Razem: 84,89 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DROBET Robert Bartnicki ul. Orla 36 87-100 Toruń Cena: 46,05 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 86,05 Dla części III zadania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DROBET Robert Bartnicki ul. Orla 36 87-100 Toruń Cena brutto: 77 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Poniżej łączna punktacja pozostałych ofert złożonych dla części III zadania w każdym kryterium oceny: LP Nazwa Wykonawcy i jego adres Liczba punktów 1. EURO SYSTEM TRANS Rosochowicz Szymon Ul. Zimowa 17/11 87-100 Toruń Cena: 38,10 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 78,10 2. BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń Cena: 46,17 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 86,17 3. BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7 87-100 Toruń Cena: 44,78 Gwarancja: 40,00 Razem: 84,78 4. P.W. ANKAS Andrzej Wiśniewski Brzoza, ul. Ciechocińska 2 87-103 Toruń Cena: 57,78 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 97,78 5. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-KOLEJOWYCH DROKOL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 41/47 87-100 Toruń Cena: 40,21 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 80,21 Dla części IV zadania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DROBET Robert Bartnicki ul. Orla 36 87-100 Toruń Cena brutto: 18 500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), Gwarancja: 60 miesięcy Liczba punktów w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Cena brutto: 60,00, Gwarancja: 40,00, razem: 100,00 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, gwarancja – 40 %. Poniżej łączna punktacja pozostałych ofert złożonych dla części IV zadania w każdym kryterium oceny: LP Nazwa Wykonawcy i jego adres Liczba punktów 1. EURO SYSTEM TRANS Rosochowicz Szymon Ul. Zimowa 17/11 87-100 Toruń Cena: 22,56 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 62,56 2. BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń Cena: 40,93 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 80,93 3. BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7 87-100 Toruń Cena: 37,42 Gwarancja: 40,00 Razem: 77,42 4. P.W. ANKAS Andrzej Wiśniewski Brzoza, ul. Ciechocińska 2 87-103 Toruń Cena: 38,40 Gwarancja: 40,00 Łącznie: 78,40 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)