Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Topolowej w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 12 listopada 2008  11:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Topolowej w Małej Nieszawce" została złożona jedna oferta: 1. ZWSE Toruń Seco S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. Komisja Przetargowa działająca w dn. 12.11.2008 wybrała ofertę nr 1 - ZWSE Toruń Seco S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń jako ofertę, która osiągnęła największą ilość punktów.  

zamówienie na:

Budowa parkingu gminnego przy ul. Leśnej w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 września 2008  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2008-09-25 Nr sprawy I-341-16/08 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. “Budowa parkingu gminnego przy ul. Leśnej w Małej Nieszawce” W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. “Budowa parkingu gminnego przy ul. Leśnej w Małej Nieszawce” zostały złożone następujące oferty : 1. Firma Usługowo-Handlowa ITC Angelika Jabłońska, 87-821 Baruchowo z punktacją 100 pkt Komisja Przetargowa działająca w dn.18.09.2008 – 25.09.2008 wybrała ofertę nr 1 Firmy Usługowo-Handlowej ITC Angelika Jabłońska, 87-821 Baruchowo jako ofertę, która osiągnęła największą ilość punktów.  

zamówienie na:

budowę boiska wielofunkcyjnego w Cierpicach

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 11 września 2008
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cierpicach” w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Urząd Gminy Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 P
termin składania ofert: 4 września 2008
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na zadanie pn Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Wielka Nieszawka zostały złożone następujące oferty : 1.Auto-Toruń sp. z o.o.ul. Toruńska 58b, 87-162 Lubicz/k.Torunia z punktacją 100 pkt.Komisja Przetargowa działająca w dn.4.09.2008-10.09.2008 wybrała ofertę nr 1 firmy Auto-Toruń sp. z o.o.ul. Toruńska 58b, 87-162 Lubicz/k.Torunia jako ofertę, która osiągnęła największą ilość punktów.  

zamówienie na:

Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (drugi przeatrg)

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 206.000 EURO
termin składania ofert: 23 lipca 2008  11:30
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” zostały złożone następujące oferty : 1. Urbs – grupa projektowa s.c. ul.Generała Zajączka 19/60, 01-505 Warszawa z punktacją 80,10 pkt 2. Planosfera Alicja Kopeć ul. Obrońców Wybrzeża 4a/29, 80-398 Gdańsk z punktacją 100 pkt 3. Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski ul. Dobra 8/10 00-388 Warszawa z punktacją 66,30 pkt. Komisja Przetargowa działająca w dn.23.07.2008 wybrała ofertę nr 2 firmy Planosfera Alicja Kopeć ul. Obrońców Wybrzeża 4a/29, 80-398 Gdańsk jako ofertę, która osiągnęła największą ilość punktów.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)