Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka - Urząd Gminy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341-10/09
wartość: poniżej kwot wskazanych w art.11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 23 września 2009  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2009-09-23 Nr sprawy I-341-10/09 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Cierpice” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 23.09.2009r. godz. 11.00 na zadanie pn. „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Cierpice” zostały złożone dwie oferty, przez : 1. Rembet – Plus sp. z o.o. ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń, oferta ważna, uzyskała 100 punktów, 2. Konsorcjum : Alstal – Drogi sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno oraz Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN – Jacek Kuś –partner konsorcjum ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz, oferta ważna, uzyskała 93,17 punktów. Komisja przetargowa działająca w dn. 23.09.2009r. dokonała oceny ofert oraz dokonała wyboru oferty nr 1 firmy Rembet – Plus sp. z o.o. ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń, która to oferta zawierała najniższą cenę będącą jedynym kryterium oceny ofert i uzyskała najwyższą ilość punktów. Wójt /-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek  

zamówienie na:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dz. nr 192/9 oraz sieci wodociągowej w dz. nr 192/9 oraz dz. 64/37 w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka - Urząd Gminy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341-8/09
wartość: o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 września 2009  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2009-09-03 Nr sprawy I-341-8/09 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dz. nr 192/9 oraz sieci wodociągowej w dz. nr 192/9 oraz dz. nr 64/37 w Małej Nieszawce” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 02.09.2009r. godz. 11.00 na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dz. nr 192/9 oraz sieci wodociągowej w dz. nr 192/9 oraz dz. nr 64/37 w Małej Nieszawce” została złożona przez PEKUM sp. z o.o. ul. Batorego 44, 87-100 Toruń. Komisja przetargowa działająca w dn. 02.09.2009r. dokonała oceny oferty i uznała ją za ważną. W związku z tym wybrana została oferta firmy PEKUM sp. z o.o. ul. Batorego 44, 87-100 Toruń, która to oferta zawierała najniższą cenę będącą jedynym kryterium oceny ofert i uzyskała najwyższą ilość punktów.  

zamówienie na:

rozbudowę obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka - Urząd Gminy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341-9/09
wartość: poniżej kwot wskazanych w art.11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 21 sierpnia 2009  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2009-08-21 Nr sprawy I-341-09/09 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1”” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 21.08.2009r. godz. 11.00 na zadanie pn. „Rozbudowę obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1” zostały złożone trzy oferty, przez : 1. Firmę Budowlaną DOLMAR Jasiński Grzegorz ul. Kościuszki 30/13, 87-400 Golub-Dobrzyń, oferta ważna, uzyskała 72,41 punkty. 2. HENKON spółka jawna K.Kowalski & H.Preuss ul. Chełmińskie Przedmieście 11, 87-140 Chełmża, oferta ważna, uzyskała 100 punktów. 3. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe LEM-BUD sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Okólna 128, oferta ważna, uzyskała 83,47 punkty. Komisja przetargowa działająca w dn. 21.08.2009r. dokonała oceny ofert oraz dokonała wyboru oferty nr 2 firmy HENKON spółka jawna K.Kowalski & H.Preuss ul. Chełmińskie Przedmieście 11, 87-140 Chełmża, która to oferta zawierała najniższą cenę będącą jedynym kryterium oceny ofert i uzyskała najwyższą ilość punktów.  

zamówienie na:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka - Urząd Gminy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: o wartości poniżej kwot art. 11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 30 lipca 2009  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2009-08-03 Nr sprawy I-341-6/09 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”. Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” w oznaczonym terminie została złożona 1 oferta przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Consultingowych BUD-INVENT sp. z o.o. 02-055 Warszawa ul. Filtrowa 67 D/111 na kwotę 289.000,00 zł brutto. Komisja przetargowa działająca w dn. 30.07.2009r. – 03.08.2009r. dokonała oceny oferty. Złożona oferta jest ofertą ważną i została wybrana jako najkorzystniejsza.  

zamówienie na:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej

zamawiający: Urząd Gminy Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: o wartości poniżej kwot art. 11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 20 lipca 2009  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka , 27.07.2009 Nr sprawy I-341-7/09 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej”. W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. “ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej” zostały złożone następujące oferty : 1. PHU Mega, ul.Cicha 15a, 88-100 Inowrocław ocena punktową 78,13 pkt. 2. FB Dolmar, Jasiński Grzegorz, ul. Kościuszki 30/13, 87-400 Golub Dobrzyń z oceną punktową 86,51 pkt. 3. PUS „Spadochroniarz”, Waldemar Piotrowski, ul. Kamienna 40, 64-920 Piła z oceną punktową 85,08 pkt. 4. Jawor sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń z oceną punktową 89,12 pkt. 5. PHUP Eugeniusz Tchorzewski, ul. Bydgoska 2, 87-152 Łubianka z oceną punktową 100 pkt. Komisja Przetargowa działająca w dn.20.07.2009 – 27.07.2009 r. wybrała ofertę nr 5 Firmy PHUP Eugeniusz Tchorzewski , ul. Bydgoska 2, 87-152 Łubianka. jako ofertę, która osiągnęła największą ilość punktów. wójt gminy (-) Kazimierz Kaczmarek  

zamówienie na:

Rozbudowa obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 P
termin składania ofert: 15 lipca 2009  11:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. “ Rozbudowa obiektu Gminnego Ośrodka Kultury o pomieszczenia z przeznaczeniem na przedszkole w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej” zostały złożone następujące oferty : 1. Firma Royter Invest sp. z o.o., ul. Ugory 17, 87-100 Toruń z ceną ofertową brutto: 428.719,01 zł Komisja Przetargowa działająca w dn.15.07.2009 – 22.07.2009 r. wybrała ofertę nr 1 Firmy Firma Royter Invest sp. z o.o., ul. Ugory 17, 87-100 Toruń jako ofertę, która osiągnęła największą ilość punktów.  

zamówienie na:

Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 5150000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2009  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2009-07-29 Nr sprawy I-341-04/09 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” w oznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert: 1. Konsorcjum UNIBEP S.A. – Lider 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 18 „PRZEMYSŁÓWKA” PBP Holding sp. z o.o. - Partner ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn 2. Konsorcjum PRI POL-AQUA S.A. z siedzibą w Piasecznie, Pion Bud. Ogólnego, Oddział Wyk. w Gdańsku – Lider ul. Na piaskach 10, 80-846 Gdańsk VECTRA Spółka Akcyjna – Partner ul. Otolińska 21, 09-407 Płock 3. Konsorcjum MOSTOSTAL WARSZAWA SA – Lider ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa Przeds. Bud.Przem. CHEMOBUDOWA – KRAKÓW SA -Partner ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków 4. EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SA ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa 5. Konsorcjum ERBUD SA – Lider ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa P.W. INTEM inż. M. Krawczyk – Konsorcjant ul. Niska 3B, 40-678 Katowice 6. Konsorcjum Przed. Tech.Bud. NICKEL sp. z o.o. – Lider Jelonek k/Poznania ul. Obornicka 6B, 32-002 Suchy Las Przed. Budowlane ZUR sp. z o.o. - Partner ul. Toruńska 7, 44-100 Gliwice 7. Konsorcjum Przed.Bud.-Inż. SANMEL sp. z o.o. – Lider ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica Przed.Usług Bud. i Tech. MARBUD sp. z o.o. – Partner ul. Chrobrego 95, 87-100 Toruń Przed.Prod.-Usług.-Handl. TRANSCOM sp. z o.o. – Partner ul. Józefowska 81, 40-145 Katowice 8. Konsorcjum SKANSKA SA – Lider ul.Gen.Zajączka 9, 01-518 Warszawa BLUE POINT –inzynieria basenowa Z.i D.Jaśkiewicz –Partner ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok 9. Konsorcjum ALSTAL-Budownictwo Alojzy Szczupak – Lider Jacewo 76, 88-100 Inowrocław ALSTAL-DROGI sp. z o.o. – Partner ul. M.Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia – druk ZP-21. Komisja przetargowa działająca w dn. 29.06.2009r. – 27.07.2009r. dokonała oceny ofert. W wyniku oceny wykluczony został zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 1 Wykonawca - Konsorcjum ERBUD SA – Lider ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa P.W. INTEM inż. M. Krawczyk – Konsorcjant ul. Niska 3B, 40-678 Katowice , a jego oferta nr 5 została odrzucona, na podstawie art. 24 ust. 4 . Konsorcjantem w konsorcjum składającym ofertę jest podmiot , który uczestniczył w przygotowaniu prowadzonego postępowania oraz osoby uczestniczące w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania. Odrzucona została również oferta nr 7 złożona przez Konsorcjum Przedsiębiorstwo Bud.-Inż. SANMEL sp. z o.o. – Lider ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica, Przedsiębiorstwo Usług Bud. i Tech. MARBUD sp. z o.o. – Partner ul. Chrobrego 95, 87-100 Toruń, Przedsiębiorstwo Prod.-Usług.-Handl. TRANSCOM sp. z o.o. – Partner ul. Józefowska 81, 40-145 Katowice jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. Wykonawca nie wykazał dysponowania osobą posiadającą uprawnienia geologiczne kat. V. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana i wybrana oferta nr 9 złożona przez Konsorcjum firm: ALSTAL-Budownictwo Alojzy Szczupak – Lider Jacewo 76, 88-100 Inowrocław ALSTAL-DROGI sp. z o.o. – Partner ul. M.Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 w/w Ustawy. Oferta nr 9 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/142/2009 Rady Gminy z dnia 28 lipca 2009r. na realizację przedmiotowego zadania została przeznaczona kwota 34 965 566,00 zł.  

zamówienie na:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY WIELKA NIESZAWKA”

zamawiający: Urząd Gminy Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: o wartości poniżej kwot art. 11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 23 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Toruniu, ul. B. Głowackiego 2, 87-100 Toruń z ceną łączną za 12-miesięczny okres zamówienia 18 547,00 zł. Uzasadnienie: oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów w obu kryteriach oceny (cena 80%, warunki preferowane 20%) spośród wszystkich ofert ważnych i ocenianych, tj. 80,00 pkt (za najniższą cenę) i 11,00 pkt kryterium „warunki preferowane” . Razem – 91,00 pkt 

zamówienie na:

Projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy - 2 zadania częściowe

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 26 stycznia 2009  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2009-01-29 Nr sprawy I-341-01/09 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy – 2 zadania częściowe” W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy – 2 zadania częściowe” zostały złożone cztery oferty, każda na 2 zadania: 1. Termoprojekt sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań - zadanie I – cena 69 906zł, uzyskując pkt. 100 - zadanie II – cena 34 038zł, uzyskując pkt. 100 2. BTE Projekt Matuszewscy sp.j. ul. Szamotulska 26, 60-365 Poznań - zadanie I – cena 109 800zł, uzyskując pkt. 63,66 - zadanie II – cena 61 000zł, uzyskując pkt. 55,80 3. Przedsiębiorstwo Abakus Stawarz Jan ul. Krajewskiego 3, 82-200 Malbork - zadanie I – cena 90 280zł, uzyskując pkt 77,43 - zadanie II – cena 42 700zł, uzyskując pkt.79,71. 4. Pracownia Projektowo-Realizacyjną EFEKT ul. Grunwaldzka 17/23, 76-270 Ustka – oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 (termin realizacji zamówienia niezgodny z SIWZ). Komisja przetargowa działająca w dn. 26.01.2009-29.01.2009r. dokonała wyboru oferty nr 1 na zadanie I i II firmy Termoprojekt sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, która to oferta zawierała najniższą cenę będącą jedynym kryterium oceny ofert i uzyskała najwyższą ilość punktów.  

zamówienie na:

Projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy - 2 zadania częściowe

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: o wartości poniżej kwot art. 11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 5 stycznia 2009  11:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy – 2 zadania częściowe” zostały złożone trzy oferty, z których jedna została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 p.2 PZP a dwie oferty zostały odrzucone na mocy art. 24 ust. 4 w powiązaniu z art. 24 ust.1 p.10 PZP. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych postępowanie unieważnia się.  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)