Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego (dz. nr 199/9), przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P227, sieci wodociągowej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 199/11, 52/9, 65, 199/5, 199/6) gm. Wielka Nieszawka”

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka adres:Urząd Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341-6/10
wartość: mniejsza od kwot art. 11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 24 września 2010  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj do24.09.2010r.godz. 10.00 na zadanie pn " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego dz. nr 199/9, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P227, sieci wodociągowej w m. Mała Nieszawka dz. nr 199/11, 52/9, 65, 199/5, 199/6 gm. Wielka Nieszawka"została złożona jedna oferta przez firmę "IEMA-EKO" Ireneusz Kuśnierkiewicz, ul. Polna 101, 87-100 Toruń, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, oferta ważna, uzyskała 100 punktów. Komisja przetargowa działająca w dn. od 24.10.2010r. do 01.10.2010r. dokonała oceny oferty oraz dokonała wyboru ww oferty.  

zamówienie na:

„Odgałęzienie boczne kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przewód tłoczny z przepompownią ścieków nr 228, w m. Mała Nieszawka (dz. nr 264, 266/4)

zamawiający: Gmina wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341-7/10
wartość: mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 24 września 2010  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj do 24.09.2010r. godz. 10.00 na zadanie pn "Odgałęzienie boczne kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przewód tłoczny z przepompownią ścieków nr 228, w m. Mała Nieszawka (dz. nr 264, 266/4) gm. Wielka Nieszawka" została złożona jedna oferta przez firmę "IEMA-EKO" Ireneusz Kuśnierkiewicz, ul. Polna 101, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, oferta ważna, uzyskała 100 punktów. Komisja przetargowa działająca w dn. od 24.10.2010r. do 01.10.2010r. dokonała oceny oferty oraz dokonała wyboru ww oferty. 

zamówienie na:

Budowa chodnika przy ul. Długiej w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341-4/10
wartość: mniejsza od kwot art. 11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 9 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 09.07.2010r. godz. 10.00 na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka” zostały złożone dwie oferty, przez: 1. RuBeCo Sp. z o.o. z siedzibą ul. 18 Stycznia 26, 87-300 Brodnica, oferta ważna, uzyskała 100 punktów. 2. REMBET PLUS z siedzibą ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń , oferta ważna, uzyskała 88,62 pkt. Komisja przetargowa działająca w dn. Od 09.07. do 14.07.2010r. dokonała oceny oferty oraz dokonała wyboru oferty nr 1- RuBeCo Sp. z o.o. z siedzibą ul. 18 Stycznia 26, 87-300 Brodnica , która to oferta zawierała najniższą cenę będącą jedynym kryterium oceny ofert i uzyskała najwyższą ilość punktów.  

zamówienie na:

Budowa skrzyżowania ul.Toruńskiej (droga woj. nr 273) i Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w części dotyczącej pasa drogi wojewódzkiej nr 273

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341-3/10
wartość: mniejsza niż kwoty art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 5 lipca 2010  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2010-07-06 Nr sprawy I-341-3/10 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Budowę skrzyżowania ul. Toruńskiej(droga woj. Nr 273) i Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce wraz z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku od km 2+884,83 do km 3+193,3, budowa zjazdu (prawoskręt w pasie drogi woj. W km 3+147) do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej w części dotyczącej pasa drogi wojewódzkiej nr 273” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 05.07.2010r. godz. 11.00 na zadanie pn. „Budowę skrzyżowania ul. Toruńskiej(droga woj. Nr 273) i Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce wraz z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku od km 2+884,83 do km 3+193,3, budowa zjazdu (prawoskręt w pasie drogi woj. W km 3+147) do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej w części dotyczącej pasa drogi wojewódzkiej nr 273” została złożona jedna oferta, przez Konsorcjum REMBET PLUS z siedzibą ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA z siedzibą ul. Polna 113, 87-100 Toruń partner konsorcjum, oferta ważna, uzyskała 100 punktów. Komisja przetargowa działająca w dn. 05-06.07.2010r. dokonała oceny oferty oraz dokonała wyboru oferty nr 1- Konsorcjum REMBET PLUS z siedzibą ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA z siedzibą ul. Polna 113, 87-100 Toruń partner konsorcjum , która to oferta zawierała najniższą cenę będącą jedynym kryterium oceny ofert i uzyskała najwyższą ilość punktów.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)