Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2012

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: S.271.23.2011
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust.8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym p.n. Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2012 w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 23.12.2011 r. do godz. 10.00 została złożona jedna oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Moto-Pol sp.j. Maria Ledóchowska-Pszuk i Jan Ledóchowski, 87-100 Toruń, ul. Klonowica 22a z ceną :olej napędowy ON - 5,55 zł brutto/ 1 litr, benzyna bezołowiowa PB95 - 5,42 zł brutto/1 litr. Złożona oferta jest ważna, uzyskała 100 punktów. Komisja przetargowa działająca w dn. 23.12.2011 r.. dokonała oceny oferty oraz dokonała wyboru oferty nr 1- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Moto-Pol sp.j. Maria Ledóchowska-Pszuk i Jan Ledóchowski, 87-100 Toruń, ul. Klonowica 22a która to oferta zawierała najniższą cenę będącą jedynym kryterium oceny ofert i uzyskała najwyższą ilość punktów. Umowa może być zawarta przed terminem 5 dni od ogłoszenia wyniku przetargu z uwagi na fakt złożenia jednej oferty w postępowaniu.  

zamówienie na:

Budowa wodociągu (dz. nr 370/19, 363/3, 363/54), przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (dz. nr 363/53), kanalizacji sanitarnej (dz. nr 363/3, 363/54) wraz z odgałęzieniami bocznymi oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych (dz. nr 363/51 i 363/53) w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.22.11
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust.8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2011-11-02 Nr sprawy RPI.271.22.11 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na: „Budowa wodociągu (dz. nr 370/19, 363/3, 363/54), przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego (dz. nr 363/53), kanalizacji sanitarnej (dz. nr 363/3,363/54) wraz z odgałęzieniami bocznymi oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych (dz. nr 363/51 i 363/53) w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka” zostały złożone trzy oferty przez: 1.Firmę: ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O. 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 34. Oferta ważna. Uzyskała 74,28 punktów. 2. Firmę: ZAKŁAD INSTALACYJNO – SANITARNY ARTUR GOŁĘBIEWSKI, DOBRE ul. Leśna 8, 88-210 Dobre. Oferta ważna. Uzyskała 100 punktów. 3. Firmę: ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNY „HYDRO-MET” 87-600 Lipno, ul. Ogrodowa 41. Oferta ważna. Uzyskała 56,67 punktu. Komisja przetargowa działająca w dn. od 14.10.2011r. do 02.11.2011r. dokonała oceny ofert oraz dokonała wyboru oferty nr 2 – firmy: ZAKŁAD INSTALACYJNO – SANITARNY ARTUR GOŁĘBIEWSKI, DOBRE ul. Leśna 8, 88-210 Dobre. Na dzień 08.11.2011r. Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy.Wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy. Zamawiający zgodnie z Art. 94 ust. 3 Ustawy P.z.p. wybrał najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. Jest to oferta firmy Rollstick Toruń Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Wschodnia 34.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Polnej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka. Etap I.

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.21.2011
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 września 2011  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 05.10.2011r.Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ulicy Polnej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka. Etap I” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj do 22.09.2011r. godz. 10.00 na zadanie pn : „Przebudowa ulicy Polnej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka. Etap I” zostały złożone dwie oferty przez: 1. Firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “MEL-BUD” Sp. z o.o. Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2. Oferta ważna uzyskała 100 pkt. 2. Firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” 87-140 Chełmża, ul. B. Głowackiego 20. Oferta ważna uzyskała 85 pkt. Komisja przetargowa działająca w dn. od 19.08.2011r. do 04.10.2011r. dokonała oceny ofert oraz dokonała wyboru oferty nr 1 – firmy " Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “MEL-BUD” Sp. z o.o. Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2, jako ofertę, która osiągnęła największą ilość punktów.  

zamówienie na:

" Przebudowa ulicy Zacisze w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka. Etap I."

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.20.2011
wartość: Mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 września 2011  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ulicy Zacisze w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka. Etap I” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj do 22.09.2011r. godz. 10.00 na zadanie pn : „Przebudowa ulicy Zacisze w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka. Etap I” zostały złożone dwie oferty przez: 1. Firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “MEL-BUD” Sp. z o.o. Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2. Oferta ważna uzyskała 100 pkt. 2. Firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” 87-140 Chełmża, ul. B. Głowackiego 20. Oferta ważna uzyskała 87,15 pkt. Komisja przetargowa działająca w dn. od 31.08.2011r. do 04.10.2011r. dokonała oceny ofert oraz dokonała wyboru oferty nr 1 – firmy " Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “MEL-BUD” Sp. z o.o. Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2, jako ofertę, która osiągnęła największą ilość punktów.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Sosnowej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka. Etap I

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.18.11
wartość: Mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka dnia 06.09.2011r. Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa ulicy Sosnowej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka. Etap I". Została złożona jedna oferta przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MEL-BUD" Sp. z o.o. Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2. Oferta ważna. Uzyskała 100 punktów. Komisja przetargowa działająca od 10.08.2011 r. do 06.09.2011r.dokonała oceny oferty oraz dokonała wyboru oferty firmy P.P.-H.-U. "MEL-BUD" Marcinkowo. 

zamówienie na:

Dostawa urządzeń medycznych do rehabilitacji i odnowy biologicznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CSiR.271.17.2011
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: CSiR.271.17.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. z późn. zm. na Dostawę urządzeń medycznych do rehabilitacji i odnowy biologicznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. z późn. zm. Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w dniach 05.08.2011-08.08.2011r. dokonała oceny ofert na Dostawę urządzeń medycznych do rehabilitacji i odnowy biologicznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce. W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym ofertę złożyły następujące firmy przedstawione zgodnie z numerami wynikającymi z kolejności składania ofert z wyszczególnieniem części zamówienia: Lp Nazwa Wykonawcy Adres wykonawcy Część zamówienia Wartość brutto Ilość punktów 1 Cosmedica s.c. ul. Pocztowa 26 70-361 Szczecin Cz. 4 20 897,70 95,23 2 PH.HAS-MED. M.J.Radomska ul.Młyńska 20 43-300 Bielsko-Biała Cz.3 29 500,- 100,00 PH.HAS-MED. M.J.Radomska ul.Młyńska 20 43-300 Bielsko-Biała Cz. 4 19 900,- 100,00 PH.HAS-MED. M.J.Radomska ul.Młyńska 20 43-300 Bielsko-Biała Cz.5 50 479,20 100,00 PH.HAS-MED. M.J.Radomska ul.Młyńska 20 43-300 Bielsko-Biała Cz.6 7 500,- 92,00 3 Centrum Pięknego Ciała A.Mucha ul.Jagiełły 4/1 81-757 Sopot Cz.2 79 950,- 100,00 Centrum Pięknego Ciała A.Mucha ul.Jagiełły 4/1 81-757 Sopot Cz.7 43 050,- 100,00 4 WaMa System S.Laskowski ul.Młyńska 53 H/13 88-100 Inowrocław Cz.1 62 000,- 100,00 5 MEDEN INMED sp. z o.o. ul.Wenedów 2 75-847 Koszalin Cz.6 6 900,- 100,00 W toku badania ofert komisja przetargowa stwierdziła, że oferty są ważne, zawierają wszystkie wymagane dokumenty i spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych. Zamawiający dokonał wyboru ofert: Lp Część zamówienia Nazwa wykonawcy Adres Ilość punktów 1 Cz. 1 – łóżko wodne WaMa System S.Laskowski ul.Młyńska 53 H/13 88-100 Inowrocław 100 2 Cz.2 – Urządzenie wellness do zabiegów w atmosferze podczerwieni i jonizacji Centrum Pięknego Ciała A.Mucha ul.Jagiełły 4/1 81-757 Sopot 100 3 Cz. 4 – platforma wibracyjna PH.HAS-MED. M.J.Radomska ul.Młyńska 20 43-300 Bielsko-Biała 100 4 Cz.5 – stacjonarny rower wodny PH.HAS-MED. M.J.Radomska ul.Młyńska 20 43-300 Bielsko-Biała 100 5 Cz.6 – stół do masażu i rehabilitacji MEDEN INMED sp. z o.o. ul.Wenedów 2 75-847 Koszalin 100 6 Cz.7 – urządzenie do zabiegów kosmetycznych i masaży w atmosferze podczerwieni Centrum Pięknego Ciała A.Mucha ul.Jagiełły 4/1 81-757 Sopot 100 Umowy mogą być zawarte po upływie terminu określonym w art. 94 ust. 2 pkt.3 lit.a) Ustawy PZP. Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie Cz. 3 gdyż cena oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie Cz.3 – urządzenie do elektrostymulacji (art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP).  

zamówienie na:

Dostawa krzeseł i stołów do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce.

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CSiR.271.15.2011
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 08.08.2011r. CSiR.271.15.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. z późn. zm. na Dostawę krzeseł i stołów do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. z późn. zm. Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w dniach 05.08.2011-08.08.2011r. dokonała oceny ofert na Dostawę krzeseł i stołów do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym ofertę złożyły następujące firmy przedstawione zgodnie z numerami wynikającymi z kolejności składania ofert: 1. MEBOL Jarosław Olszewski ul. Sucharskiego 54-56, 97-500 Radomsko 2. ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz. W toku badania ofert komisja przetargowa stwierdziła, że oferty są ważne, zawierają wszystkie wymagane dokumenty i spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium oceny ofert była cena i termin. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych. Wykonawca z ofertą nr 1 zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z opisem zamówienia na kwotę 82 380zł , uzyskując w kryterium cena 85 pkt, w terminie 4 tygodni uzyskując w kryterium termin 11,25 pkt. Łączna punktacja - 96,25 pkt. Wykonawca z ofertą nr 2 zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z opisem zamówienia na kwotę 89 556,30 zł uzyskując w kryterium cena 78,19 pkt w terminie 21 dni uzyskując w kryterium termin 15 pkt. Łączna punktacja - 93,19 pkt. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 1 złożona przez MEBOL Jarosław Olszewski ul. Sucharskiego 54-56, 97-500 Radomsko. Umowa może być zawarta po upływie terminu określonym w art. 94 ust. 2 pkt.3 lit.a) Ustawy PZP.  

zamówienie na:

Wyposażenie siłowni w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CSiR.271.14.2011
wartość: poniżej kwot wskazanych w art.11 ust.8 ustawy PZP
termin składania ofert: 2 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2011-08-04 CSiR.271.14.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. z późn. zm. na Wyposażenie siłowni w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. z późn. zm. Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w dniu/ach 2 – 3.08.2011r. dokonała oceny ofert na Wyposażenie siłowni w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce. W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym ofertę złożyły następujące firmy przedstawione zgodnie z numerami wynikającymi z kolejności składania ofert: 1. Master Sport ul. Cmentarna 21, 26-110 Skarżysko Kamienna z ceną 164 872,89 zł 2. Perfect Fitness ul. Wyczółkowskiego 4/51, 82-300 Elbląg z ceną 162 901,20 zł 3. Finner Polska Mazurkiewicz Paweł, ul. Sienna 18, 96-100 Skierniewice z ceną 195 403,52 zł 4. Del Sport sp. z o.o. ul. Warszawska 33, Blizne Łaszczyńskiego 05-082 Stare Babice z ceną 186 875,42 zł. W toku badania ofert komisja przetargowa odrzuciła następujące oferty: 1. Master Sport ul. Cmentarna 21, 26-110 Skarżysko Kamienna na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP jej treść nie odpowiada SIWZ ( poz. 3-7 nie spełnia wymagań Zamawiającego), 2. Finner Polska Mazurkiewicz Paweł, ul. Sienna 18, 96-100 Skierniewice na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP jej treść nie odpowiada SIWZ (poz. 1,2,5,21,22 nie spełnia wymagań zamawiającego, poz. 33, 34 brak informacji na temat parametrów sprzętu), 3. Del Sport sp. z o.o. ul. Warszawska 33, Blizne Łaszczyńskiego 05-082 Stare Babice na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP - jej treść nie odpowiada SIWZ ( w formularzu cenowym nie wyceniono poz. 33, brak opisu, producenta oraz fotografii poz. 12, poz. 34 – w ofercie stojak na krążki zamiast stojaka na gryfy, poz. 2-7, 21,22 25,27 nie spełniają wymagań zamawiającego, poz. 12-20, 33 – brak informacji na temat parametrów sprzętu). Komisja przetargowa stwierdziła, że oferta nr 2 jest ofertą ważną, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty i spełniającą wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych. Wykonawca z ofertą nr 2 zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z opisem zamówienia na kwotę 162.901,20 zł uzyskując tym samych najwyższą ilość punktów. Cena oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, jednakże Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty tj. 162 901,20zł. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 2 złożona przez Perfect Fitness ul. Wyczółkowskiego 4/51, 82-300 Elbląg. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w dn. 10.08.2011r. zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2.  

zamówienie na:

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 350/17, 350/45, 350/44, 350/42) gm. Wielka Nieszawka, montaż zasuw wodociągowych na istniejącej sieci gminnej

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.12.11
wartość: Mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2011-07-28 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 350/17, 350/45, 350/44, 350/42) gm. Wielka Nieszawka, montaż zasuw wodociągowych na istniejącej sieci gminnej” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj do 26.07.2011r.godz. 10.00 na zadanie pn : „Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 350/17, 350/45, 350/44, 350/42) gm. Wielka Nieszawka, montaż zasuw wodociągowych na istniejącej sieci gminnej” została złożona jedna oferta przez: 1. Firmę PEKUM Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 87-100 Toruń, oferta ważna. Komisja przetargowa działająca w dn. od 11.07.2011r. do 28.07.2011r. dokonała oceny ofert oraz dokonała wyboru oferty nr 1 – firmy PEKUM Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 87-100 Toruń.  

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia kuchni i restauracji w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CSiR.271.11.2011
wartość: poniżej kwot wg art. 11 ust.8 UPZP
termin składania ofert: 11 lipca 2011  11:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2011-07-21 Nr sprawy CSiR.271.11.2011 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia kuchni i restauracji w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 11.07.2011r. godz. 10.00 na zadanie j.w. zostały złożone następujące oferty: Lp. Wykonawca i adres Cena oferty brutto 1 ALLgast Rafał Janikowski Ul. Gdańska 145B 85-022 Bydgoszcz 89 685,23zł 2 Hurtownia Robin Danuta Robaczewska Ul.Łączna 39 41-303 Dąbrowa Górnicza 87 345,20 zł 3 Gama Plawgo & Zawisza s.j. Ul.Szczecinska 25A 75-122 Koszalin 73 834,06 zł 4 Toma-Gastro Tomasz Baranek Ul.Storczyków 2A 41-303 Dąbrowa Górnicza 84 005,61 zł 5 SSSG Gastro-Pol Sylwia Nowak Ul.Narciarska 4 67-200 Głogów 71 452,82 zł 6 Gastro System Marcin Pawłowski Ul.Fordońska 31 85-719 Bydgoszcz 73 854,89 zł 7 BSM GROUP sp. z o.o. sp.k ul. Mickiewicza 82 87-100 Toruń 87 680,72 zł Komisja przetargowa działająca w dn. 11.07.2011-21.07.2011r. dokonała oceny ofert. Odrzucone zostały oferty: 1. Oferta nr 1– brak formularza cenowego zał. nr 8 do SIWZ – art. 82 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP 2. Oferta nr 3 - niezgodna z SIWZ, zaoferowane elementy wyposażenia niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 7 do SIWZ ( np. 183-190,193-195, 200-206 ) art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP, 3. Oferta nr 4 Wykonawcy wykluczonego z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu- załączone referencje nie spełniają warunków postawionych przez Zamawiającego w SIWZ – art. 24 ust.2 pkt. 4 oraz art. 24 ust.4 ustawy PZP 4. Oferta nr 5 – niezgodna z SIWZ, zaoferowane elementy wyposażenia niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 7 do SIWZ ( np. p.123, 183-195, 198-206)- art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP. 5. Oferta nr 7 Wykonawcy wykluczonego z powodu braku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert, zaświadczenie z ZUS i US poświadczają spełnianie warunków na dzień późniejszy niż dzień składania ofert – art. 26 ust. 2a oraz art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP Wykluczeni zostali z postępowania o udzielenie zamówienia następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 6 – brak prawidłowo wpłaconego wadium – art. 24 ust. 2 pkt.2 w związku z art. 45 ust. 7 ustawy PZP. Spośród ofert ważnych dokonała wyboru oferty nr 2 złożonej przez Hurtownię Robin Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza jako oferty ważnej zawierającej najniższą ceną (jedyne kryterium oceny). Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2) UPZP czyli 27.07.2011r.  

zamówienie na:

Wykonanie oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną i wiatrową w miejscowościach Brzoza i Cierpice, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.10.11
wartość: Mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj do 06.07.2011r. godz. 10.00 na zadanie pn : „Wykonanie oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną i wiatrową w miejscowościach Brzoza i Cierpice gm. Wielka Nieszawka” zostały złożone dwie oferty przez: 1. firmę P.P.U.H. „ERPLAST” uL. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz - oferta odrzucona 2. firmę „RODOS” Robert Nowak 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 23/24 - oferta ważna, uzyskała 100 punktów. 3. Komisja przetargowa działająca od 17.06.2011r. dokonała oceny ofert oraz dokonała wyboru oferty firmy nr 2 - „RODOS” Robert Nowak 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 23/24  

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli dla Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CSiR-341-9/11
wartość: mniejsza niż kwoty wg art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 27 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2011-07-05 Nr sprawy CSiR-341-9/11 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Dostawa i montaż mebli do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 27.06.2011r. godz. 10.00 na zadanie pn. „Dostawa i montaż mebli do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” zostały złożone następujące oferty: I.CZĘŚĆ I – Meble hotelowe i biurowe 1. MX Studio Artur Szymanek Pl. Sienkiewicza 9, 64-500 Szamotuły – punktacja 100 pkt. 2. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6 87-100 Toruń – wykonawca wykluczony z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu a oferta odrzucona (art. 24 ust. 2 p.4/ oraz ust. 4 UPZP) II.CZĘŚĆ II - Meble konferencyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań – punktacja 97,87 pkt 2. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6, 87-100 Toruń – punktacja 100 pkt. III.CZĘŚĆ III – Meble restauracyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań – punktacja 100 pkt IV.CZĘŚĆ IV – Meble tapicerowane 1. MTD Tadeusz Dolski ul.Legionów 57/6 87-100 Toruń – punktacja 100 pkt. Komisja przetargowa działająca w dn. 27.06.2011-05.07.2011r. dokonała oceny ofert. Spośród ofert ważnych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającej najniższą ceną (jedyne kryterium oceny) dla każdej z części postępowania i uzyskującej najwyższą ilość punktów: I. CZĘŚĆ I - Meble hotelowe i biurowe 1. MX Studio Artur Szymanek Pl. Sienkiewicza 9, 64-500 Szamotuły Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2) UPZP czyli 11.07.2011r. II. CZĘŚĆ II - - Meble konferencyjne 1. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6, 87-100 Toruń Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.3 lit.a UPZP. III. CZĘŚĆ III Meble restauracyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a UPZP. IV. CZĘŚĆ IV – Meble tapicerowane 1. MTD Tadeusz Dolski ul.Legionów 57/6 87-100 Toruń Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a UPZP. Wielka Nieszawka 2011-07-05 Nr sprawy CSiR-341-9/11 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Dostawa i montaż mebli do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 27.06.2011r. godz. 10.00 na zadanie pn. „Dostawa i montaż mebli do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” zostały złożone następujące oferty: I.CZĘŚĆ I – Meble hotelowe i biurowe 1. MX Studio Artur Szymanek Pl. Sienkiewicza 9, 64-500 Szamotuły – punktacja 100 pkt. 2. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6 87-100 Toruń – wykonawca wykluczony z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu a oferta odrzucona (art. 24 ust. 2 p.4/ oraz ust. 4 UPZP) II.CZĘŚĆ II - Meble konferencyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań – punktacja 97,87 pkt 2. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6, 87-100 Toruń – punktacja 100 pkt. III.CZĘŚĆ III – Meble restauracyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań – punktacja 100 pkt IV.CZĘŚĆ IV – Meble tapicerowane 1. MTD Tadeusz Dolski ul.Legionów 57/6 87-100 Toruń – punktacja 100 pkt. Komisja przetargowa działająca w dn. 27.06.2011-05.07.2011r. dokonała oceny ofert. Spośród ofert ważnych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającej najniższą ceną (jedyne kryterium oceny) dla każdej z części postępowania i uzyskującej najwyższą ilość punktów: I. CZĘŚĆ I - Meble hotelowe i biurowe 1. MX Studio Artur Szymanek Pl. Sienkiewicza 9, 64-500 Szamotuły Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2) UPZP czyli 11.07.2011r. II. CZĘŚĆ II - - Meble konferencyjne 1. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6, 87-100 Toruń Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.3 lit.a UPZP. III. CZĘŚĆ III Meble restauracyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a UPZP. IV. CZĘŚĆ IV – Meble tapicerowane 1. MTD Tadeusz Dolski ul.Legionów 57/6 87-100 Toruń Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a UPZP. Wielka Nieszawka 2011-07-05 Nr sprawy CSiR-341-9/11 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Dostawa i montaż mebli do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 27.06.2011r. godz. 10.00 na zadanie pn. „Dostawa i montaż mebli do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” zostały złożone następujące oferty: I.CZĘŚĆ I – Meble hotelowe i biurowe 1. MX Studio Artur Szymanek Pl. Sienkiewicza 9, 64-500 Szamotuły – punktacja 100 pkt. 2. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6 87-100 Toruń – wykonawca wykluczony z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu a oferta odrzucona (art. 24 ust. 2 p.4/ oraz ust. 4 UPZP) II.CZĘŚĆ II - Meble konferencyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań – punktacja 97,87 pkt 2. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6, 87-100 Toruń – punktacja 100 pkt. III.CZĘŚĆ III – Meble restauracyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań – punktacja 100 pkt IV.CZĘŚĆ IV – Meble tapicerowane 1. MTD Tadeusz Dolski ul.Legionów 57/6 87-100 Toruń – punktacja 100 pkt. Komisja przetargowa działająca w dn. 27.06.2011-05.07.2011r. dokonała oceny ofert. Spośród ofert ważnych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającej najniższą ceną (jedyne kryterium oceny) dla każdej z części postępowania i uzyskującej najwyższą ilość punktów: I. CZĘŚĆ I - Meble hotelowe i biurowe 1. MX Studio Artur Szymanek Pl. Sienkiewicza 9, 64-500 Szamotuły Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2) UPZP czyli 11.07.2011r. II. CZĘŚĆ II - - Meble konferencyjne 1. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6, 87-100 Toruń Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.3 lit.a UPZP. III. CZĘŚĆ III Meble restauracyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a UPZP. IV. CZĘŚĆ IV – Meble tapicerowane 1. MTD Tadeusz Dolski ul.Legionów 57/6 87-100 Toruń Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a UPZP. Wielka Nieszawka 2011-07-05 Nr sprawy CSiR-341-9/11 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Dostawa i montaż mebli do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 27.06.2011r. godz. 10.00 na zadanie pn. „Dostawa i montaż mebli do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” zostały złożone następujące oferty: I.CZĘŚĆ I – Meble hotelowe i biurowe 1. MX Studio Artur Szymanek Pl. Sienkiewicza 9, 64-500 Szamotuły – punktacja 100 pkt. 2. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6 87-100 Toruń – wykonawca wykluczony z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu a oferta odrzucona (art. 24 ust. 2 p.4/ oraz ust. 4 UPZP) II.CZĘŚĆ II - Meble konferencyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań – punktacja 97,87 pkt 2. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6, 87-100 Toruń – punktacja 100 pkt. III.CZĘŚĆ III – Meble restauracyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań – punktacja 100 pkt IV.CZĘŚĆ IV – Meble tapicerowane 1. MTD Tadeusz Dolski ul.Legionów 57/6 87-100 Toruń – punktacja 100 pkt. Komisja przetargowa działająca w dn. 27.06.2011-05.07.2011r. dokonała oceny ofert. Spośród ofert ważnych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty zawierającej najniższą ceną (jedyne kryterium oceny) dla każdej z części postępowania i uzyskującej najwyższą ilość punktów: I. CZĘŚĆ I - Meble hotelowe i biurowe 1. MX Studio Artur Szymanek Pl. Sienkiewicza 9, 64-500 Szamotuły Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2) UPZP czyli 11.07.2011r. II. CZĘŚĆ II - - Meble konferencyjne 1. MTD Tadeusz Dolski ul. Legionów 57/6, 87-100 Toruń Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.3 lit.a UPZP. III. CZĘŚĆ III Meble restauracyjne 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a UPZP. IV. CZĘŚĆ IV – Meble tapicerowane 1. MTD Tadeusz Dolski ul.Legionów 57/6 87-100 Toruń Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a UPZP.  

zamówienie na:

Dostawa, montaż i uruchomienie kręgielni czterotorowej wraz z wyposażeniem w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CSiR-341-8/11
wartość: mniejsza niz kwoty wg art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 8 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka 2011-06-16 Nr sprawy CSiR-341-8/11 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Dostawa, montaż i uruchomienie kręgielni czterotorowej wraz z wyposażeniem w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 08.06.2011r. godz. 10.00 na zadanie pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie kręgielni czterotorowej wraz z wyposażeniem w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” zostały złożone dwie oferty: 1. Przedsiębiorstwo Handlowe GEMAX Grzegorz Zieliński ul. Rynek 29, 59-700 Bolesławiec z punktacją 100 punktów 2. Marketing Partner Starczewski, Siadak, Stanisławski sp.j. ul. Zwycięstwa 137-137/505 z punktacją 99,03 punktów. Komisja przetargowa działająca w dn. 08-15.06.2011r. dokonała oceny ofert oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowe GEMAX Grzegorz Zieliński ul.Rynek 29, 59-700 Bolesławiec. Oferta ta zawierała najniższą cenę będącą jedynym kryterium oceny ofert i uzyskała najwyższą ilość punktów. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 2 puzp.  

zamówienie na:

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w miejscowościach Cierpice, Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341-5/11
wartość: Mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 27 kwietnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka data: 27.04.2011r. Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na zadanie pn : „Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w miejscowościach Cierpice, Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka” zostały złożone dwie oferty przez firmy: 1. Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, 88-300 Mogilno, Olsza 3, oferta ważna za kwotę 59.800,00 zł Brutto 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, oferta ważna za kwotę 91.283,22 zł Brutto Komisja przetargowa działająca w dn. od 11.04.2011r. do 27.04.2011r. dokonała oceny ofert oraz wybrała ofertę firmy nr 1 - Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, 88-300 Mogilno, Olsza 3 jako ofertę, która osiągnęła największą ilość punktów.  

zamówienie na:

„Wykonanie kanalizacji i wodociągu w miejscowościach Cierpice i Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka”

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341-4/11
wartość: Mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 22 marca 2011  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka data 24.03.2011r. Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Wykonanie kanalizacji i wodociągu w miejscowościach Cierpice i Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka”. Zostały złożone trzy oferty przez: 1. firmę Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Żala” Sp. j., 84-123 Połchowo, Rekowo Górne, ul. Słoneczna 19, oferta ważna, uzyskała 98,32 punktów. 2. Firmę PEKUM Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 87-100 Toruń, oferta ważna, uzyskała 98,90 punktów. 3. firmę IEMA-EKO Ireneusz Kuśnierkiewicz, ul. Polna 101, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, oferta ważna, uzyskała 100,00 punktów. Komisja przetargowa działająca w dn. od 25.01.2011r. do 24.03.2011r. dokonała oceny ofert oraz dokonała wyboru oferty firmy nr 3 - IEMA-EKO Ireneusz Kuśnierkiewicz, ul. Polna 101, 87-100 Toruń, jako ofertę, która osiągnęła największą ilość punktów  

zamówienie na:

Zakup paliw płynnych - oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2011

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: S 341-3/2011
wartość: mniejsza od kwot art. 11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 14 lutego 2011  12:00
wynik postępowania: W przetargu nieograniczonym na „Zakup paliw płynnych - oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2011” w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 14.02.2011 r. godz. 12.00 została złożona jedna oferta, przez Dulcet sp. Jawna, ZPChr Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska oferta ważna, uzyskała 100 punktów. Komisja przetargowa działająca w dn. 14.02.2011 r.. dokonała oceny oferty oraz dokonała wyboru oferty nr 1- Dulcet sp. Jawna, ZPChr Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, która to oferta zawierała najniższą cenę będącą jedynym kryterium oceny ofert i uzyskała najwyższą ilość punktów.  

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)