Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2014

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: S.271.31.2013
wartość: mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 23 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 23.12.2013 r. S.271.31.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa paliw na potrzeby Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2014" Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity DzU z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta nr 1 firmy: Dulcet sp.j., ZPChr Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty – cena benzyny Pb95 -5,19 zł/1 litr, olej napędowy ON -5,35zł/1 litr. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty 1 Firma Dulcet sp.j., ZPChr Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Cena wybranej oferty – cena benzyny Pb95 -5,19 zł/1 litr, olej napędowy ON -5,35zł/1 litr. Liczba pkt. w kryterium:100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 30.12.2013r. 

zamówienie na:

Kanalizacja sanitarna – grawitacyjna z przykanalikami oraz kanalizacja tłoczna z przepompownią ścieków P1, rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Mała Nieszawka ul. Olchowa, dz. nr 65,177, 247/1/ 59/3, 57/10,58, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.30.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 8.11.2013 r. RPI.271.23.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Kanalizacja sanitarna – grawitacyjna z przykanalikami oraz kanalizacja tłoczna z przepompownią ścieków P1, rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Mała Nieszawka ul. Olchowa, dz. nr 65,177, 247/1/ 59/3, 57/10,58, gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity DzU z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta firmy: BZH Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 41, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 260.000,00 zł Słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. BZH Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 41, 87-100 Toruń 100 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 12.11.2013r.  

zamówienie na:

Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Dybowskiej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.29.2013
wartość: Mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 5.11.2013 r. RPI.271.29.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Dybowskiej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, została złożona jedna oferta firmy: ELTOP sp. j. DEJEWSKI, KŁÓDKA ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 48.216,00zł Słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100 Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. ELTOP sp. j. DEJEWSKI, KŁÓDKA ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń - cena 48.216,00zł 100 100  

zamówienie na:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OŚS.271.3.2013
wartość: Mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 4.11.2013 r. OŚS.271.3.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIELKA NIESZAWKA „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, została złożona jedna oferta firmy: Zakład Produkcyjno-Usługowy „UNIMET” S.C. Wielka Nieszawka ul. Przemysłowa 14, 87-165 Cierpice Cena oferty – 98.892,00zł Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „UNIMET” S.C. Wielka Nieszawka, ul. Przemysłowa 14 87-165 Cierpice 100 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 05.11.2013r.  

zamówienie na:

Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RT.271.1.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 21.10.2013 r. RT.271.1.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: UNI-CAR DWA Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 67A 87-100 Toruń fax (56) 61 10 511 Cena wybranej oferty – 102.999,00 zł Słownie: sto dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OSSOWSCY Sp. z o.o. 82-300 Elbląg, Kazimierzewo 7a Cena-113.900,00zł 90 90 2. UNI-CAR DWA ul. M. Skłodowskiej-Curie 67A 87-100 Toruń Cena – 102.999,00 zł 100 100 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 23.10.2013r.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Działkowej i Zapole w miejscowości Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.28.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 1 października 2013  10:30
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 04.10.2013 r. RPI.271.28.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Działkowej i Zapole w miejscowości Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ, 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 100 Cena wybranej oferty – 215.000,00 zł Słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – cena 226.775,00 zł 95 95 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1 - cena 380.354,75zł 57 57 3. EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 100 -cena 215.000,00zł 100 100 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń - cena 290.280,00zł 74 74 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 9.10.2013r.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Chabrowej w miejscowości Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.27.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 1 października 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 03.10.2013 r. RPI.271.27.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przebudowa ulicy Chabrowej w miejscowości Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ, 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 100 Cena wybranej oferty – 130.000,00 zł Słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – cena 154.000,00 zł 84 84 2. EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 100 -cena 130.000,00zł 100 100 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń - cena 145.017,00zł 90 90 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 8.10.2013r.  

zamówienie na:

Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ciechocińskiej w m. Brzoza i ul. Miodowej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.25.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 2.10.2013 r. RPI.271.25.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ciechocińskiej w m. Brzoza i ul. Miodowej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: ELTOP sp. j. DEJEWSKI, KŁÓDKA ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 62.976,00zł Słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „ELTRANS” Stanisław Stachowicz 62-200 Gniezno, ul. Trzemeszeńska 7 - cena 73.608,67zł 85 85 2. ENERGOBUD Sp. z o.o. ul. Morska 33D, 75-212 Koszalin -cena 79.927,86 zł 79 79 3. SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa -cena 78.650,76zł 80 80 4. ELTOP sp. j. DEJEWSKI, KŁÓDKA ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń - cena 62.976,00zł 100 100 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELTOM” Piotr Osowski ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń - cena 86.000,00zł 73 73 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 07.10.2013r.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Malinowej w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.26.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 26.09.2013 r. RPI.271.26.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przebudowa ulicy Malinowej w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka „ Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm: 1. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – cena 119.000,00zł 2. EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 100 – cena 122.757,17 zł 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń – cena 133.896,57 zł Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą Cena wybranej oferty – 119.000,00zł Słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcy każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację : Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena 1. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – cena 119.000,00zł 100 2. EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 100 – cena 122.757,17 zł 97 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń - cena 133.896,57 zł 89 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 01.10.2013r.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Malinowej w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.21.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 14.08.2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przebudowa ulicy Malinowej w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu,została złożona jedna oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 89.667,00zł Słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcy każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń - cena 89.667,00zł 100 100 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 20.08.2013r.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 47; 42/4 oraz odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej do działek nr 42/2 i 42/3, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P233, dz. 42/4 przy ul. Topolowej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.22.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 09.08.2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 47; 42/4 oraz odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej do działek nr 42/2 i 42/3, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P233, dz. 42/4 przy ul. Topolowej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Cena wybranej oferty – 146.120,53zł Słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych 53/100 Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa - cena 146.120,53zł 100 100 2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MKD Magdalena Zielińska ul. Chrobrego 127, 87-100 Toruń -cena 148.350,00zł 98 98 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 14.08.2013r.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Parkowej i Cichej w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.11.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 09.08.2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Parkowej i Cichej w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą Cena wybranej oferty – 224.097,39zł Słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych 39/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń - cena 231.412,20zł 97 97 2. YUCON Sp. z o.o., Zelgno 18, 87-140 Chełmża -cena 307.097,35zł 73 73 3. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – cena 224.097,39zł 100 100 4. POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Wawelska 106 - cena 257.259,42zł 87 87 5. Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., 85-727 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 1 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUD Sp. z o.o., 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 27 -cena 294.054,57 76 76 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 14.08.2013r.  

zamówienie na:

Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w m. Mała Nieszawka i Szafirowej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina W#ielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.16.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 24.07.2013 r. RPI.271.16.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w m. Mała Nieszawka i Szafirowej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELTOM” Piotr Osowski ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 45.000,00zł Słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGNESTA ul. Olszynowa 30, 87-123 Brzozówka - cena 47.800,00zł 94 94 2. ELTOP sp. j. DEJEWSKI, KŁÓDKA ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń - cena 49.692,00zł 90 90 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELTOM” Piotr Osowski ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń - cena 45.000,00zł 100 100 4. REO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa ul. Wschodnia 29, 87-100 Toruń - cena 47.400,00zł 95 95 Na podstawie art. 89 pkt.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGNESTA ul. Olszynowa 30, 87-123 Brzozówka. Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 30.07.2013r.  

zamówienie na:

Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zakole w m. Cierpice i ul. Pogodnej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.20.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 11 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 22.07.2013 r. RPI.271.20.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zakole w m. Cierpice i ul. Pogodnej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „ELTRANS” Stanisław Stachowicz 62-200 Gniezno, ul. Trzemeszeńska 7 Cena wybranej oferty – 47.250,41zł Słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 41/100 Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ELTOM” Piotr Osowski ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń - cena 52.890,00zł 80 80 2. Instalatorstwo Elektryczne Julian Strzelecki ul. Rzeszowska 3, 85-373 Bydgoszcz - cena 65.190,00zł 65 65 3. ELTOP sp. j. DEJEWSKI, KŁÓDKA ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń - cena 53.382,00zł 80 80 4. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGNESTA ul. Olszynowa 30, 87-123 Brzozówka - cena 42.558,00zł 100 100 5. REO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa ul. Wschodnia 29, 87-100 Toruń - cena 51.660,00zł 82 82 6. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „ELKARD” RYSZARD KARKOSIK, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń - cena 57.564,00zł 74 74 7. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „ELTRANS” Stanisław Stachowicz 62-200 Gniezno, ul. Trzemeszeńska 7 - cena 47.250,41zł 90 90 Na podstawie art. 89 pkt.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGNESTA ul. Olszynowa 30, 87-123 Brzozówka. Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dn. 29.07.2013r.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Dobrej i Przy Lesie w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.27119.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Dobrej i Przy Lesie w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą Cena wybranej oferty – 564.255,85zł Słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 85/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. EURO SYSTEM ŁUKASZ ROSOCHOWICZ, 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 100 Cena 1.113.113,95zł 51 51 2. Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., 85-727 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 1 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUD Sp. z o.o., 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 27 -cena 695.067,42zł 81 81 3. Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie -cena 606.450,74zł 93 93 4. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – cena 564.255,85zł 100 100 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 18.07.2013r.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Złotej w miejscowości Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.18.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 08.07.2013 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przebudowa ulicy Złotej w miejscowości Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 156.456,00 zł Słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń - cena 156.456,00zł 100 100 2. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – cena 162.355,00 zł 96 96 3. Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., 85-727 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 1 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUD Sp. z o.o., 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 27 -cena 235.717,02zł 66 66 4. Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie -cena 184.050,95zł 85 85 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 15.07.2013r.  

zamówienie na:

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.17.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 2 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 08.07.2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy: FIRMA INWESTYCYJNO WYKONAWCZA PEON ul. A. Boboli, 87-100 Toruń, oferta ważna, która została wybrana przez komisję przetargową. Cena wybranej oferty – 49.628,11 zł Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 11/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1.FIRMA INWESTYCYJNO WYKONAWCZA PEON ul. A. Boboli, 87-100 Toruń 100 100  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Miłej, Bliskiej i Przyjaznej w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.15.2013
wartość: Mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 07.06.2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przebudowa ulicy Miłej, Bliskiej i Przyjaznej w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń n.Wisłą Cena wybranej oferty – 154.242,00 zł Słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote 00/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie -cena 205.535,45zł 75 75 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń - cena 186.900,00zł 82 82 3. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – cena 154.242,00 zł 100 100 4. POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Wawelska 106 - cena 234.354,36zł 66 66 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 12.06.2013r.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.14.2013
wartość: Mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 06.06.2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka „ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 214.833,35 zł Słownie: dwieście czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 35/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – cena 230.010,00 zł 93 93 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „DROKOL” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47 , 87-100 Toruń - cena 214.833,35zł 100 100 3. Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie -cena 257.589,96zł 83 83 4. POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Wawelska 106 - cena 242.457,60zł 88 88 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 11.06.2013r.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią wód opadowych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulic Rzemieślniczej i Toruńskiej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 65, 147/2, 253/9, 265, 384/3, 521) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.4.2013
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dn. 27.05.2013 r. RPI.271.4.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią wód opadowych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulic Rzemieślniczej i Toruńskiej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 65, 147/2, 253/9, 265, 384/3, 521) gm. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp ( tekst jednolity Dz U z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MKD Magdalena Zielińska ul. Chrobrego 127, 87-100 Toruń Cena wybranej oferty – 613.155,00 zł Słownie: sześćset trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium: cena Razem 1. KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Spółka z o.o., 85-188 Bydgoszcz, ul. Wydmy 3 – cena 1.011.224,99 zł 60,6 60,6 2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MKD Magdalena Zielińska ul. Chrobrego 127, 87-100 Toruń – cena 613.155,00 zł 100 100 3. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Budownictwa Ogólnego WOD BUD Jacek Janiak 62-500 Konin, ul. Dygasińskiego 6 – cena 678.000,00 zł 90,4 90,4 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „pe-gaz 90” ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno – cena 839.475,00 zł 73 73 Umowa z wybranym Wykonawcą może być podpisana w dn. 4.06.2013r.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »