Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2016

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: S.271.27.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania: Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2016 Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone dwie oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto / gwarancja 1. DULCET SP. J. Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Olej napędowy: 3,89 zł Benzyna bezołowiowa: 4,24 zł 2. Olkop Hurtownia Paliw i Nawozów Sp. z o.o. ul. Lipnowska 21B, 87-500 Rypin Olej napędowy: 3,71 zł Benzyna bezołowiowa: 4,05 zł Wybrano ofertę nr 2 firmy Olkop Hurtownia Paliw i Nawozów Sp. z o.o. ul. Lipnowska 21B, 87-500 Rypin; Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena – 100% Poniżej przedstawiamy łączną punktację przyznaną Wykonawcom: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. DULCET SP. J. Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Olej napędowy: 95,37 pkt Benzyna bezołowiowa: 95,52 pkt Razem: 95,45 pkt 2. Olkop Hurtownia Paliw i Nawozów Sp. z o.o. ul. Lipnowska 21B, 87-500 Rypin Olej napędowy: 100 pkt Benzyna bezołowiowa: 100 pkt Razem: 100 pkt Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 30.12.2015 r.  

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej nr 101018C - ul. Szafirowej w Wielkiej Nieszawce dz. nr: 370/50; 370/48; 370/46; 370/44; 370/40; 370/42; 370/38; 370/36; 370/34; 370/32; 370/30; 370/28; 370/27; 363/43; 363/42; 363/54; 363/37; 363/3; 363/9, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROS.271.23.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 21 października 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi gminnej nr 101018C - ul. Szafirowej w Wielkiej Nieszawce„ dz. nr: 370/50; 370/48; 370/46; 370/44; 370/40; 370/42; 370/38; 370/36; 370/34; 370/32; 370/30; 370/28; 370/27; 363/43; 363/42; 363/54; 363/37; 363/3; 363/9, gm. Wielka Nieszawka Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto / gwarancja 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „Drokol” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń cena: 248.000,00 zł gwarancja: 48 miesięcy 2. Usługi Brukarskie i Budowlane „Torbruk” Dariusz Szychulski, ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń cena: 244.900,00 zł gwarancja: 60 miesięcy 3. PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena: 238.989,00 zł gwarancja: 60 miesięcy Wybrano ofertę nr 3 firmy PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń; cena ofertowa brutto: 238.989,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć i 00/100). Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „Drokol” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń cena: 91,55 / gwarancja: 4,00 razem: 95,55 2. Usługi Brukarskie i Budowlane „Torbruk” Dariusz Szychulski, ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń cena: 92,71 / gwarancja: 5,00 razem: 97,71 3. PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena: 95,00 / gwarancja: 5,00 razem: 100,00 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 29.10.2015 r.  

zamówienie na:

Utwardzenie miejsca postojowego dla autobusów w ciągu drogi gminnej ul. Ogrodowej w Cierpicach, dz. 140/2; 140/6; 2091/5, gmina Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.22.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 20 października 2015  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utwardzenie miejsca postojowego dla autobusów w ciągu drogi gminnej ul. Ogrodowej w Cierpicach, dz. 140/2, 140/6, 2091/5, gmina Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. Zm.) Gmina Wielka Nieszawa informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, została złożona jedna oferta firmy: Usługi Brukarskie i Budowlane Tobruk Dariusz Szychulski, ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń, cena ofertowa brutto 38.000,00 zł, gwarancja 60 miesięcy, Wybrano ofertę firmy: Usługi Brukarskie i Budowlane Tobruk Dariusz Szychulski, ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń, cena ofertowa brutto 38.000,00 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy i 00/100). Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 95%, gwarancja – 5%. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcy w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Liczba pnktów: cena: 95,00 / gwarancja: 5,00 razem: 100,00 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 21.10.2015 r. 

zamówienie na:

WYKONANIE PLACÓW ZABAW DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W 2 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROS.271.21.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 października 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: „WYKONANIE PLACÓW ZABAW DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W 2 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE WIELKA NIESZAWKA” Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: LP Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto / Gwarancja 1. Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń cena: 46.352,55 zł gwarancja: 60 miesięcy 2. DAR-POL Dariusz Cieślak ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno cena: 49.323,00 zł gwarancja: 48 miesięcy 3. FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1/3-5, 53-212 Wrocław cena: 47.205,68 zł gwarancja: 36 miesięcy 4. Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. fabryczna 28, 62-050 Mosina cena: 50.168,63 zł gwarancja: 36 miesięcy 5. DOLPO Sp. z o.o. ul. Andersena 15, 71-799 Szczecin cena: 39.237,00 zł gwarancja: 36 miesięcy 6. Inter-flora Sp. z o.o. ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice cena: 49.899,26 zł gwarancja: 60 miesięcy Wybrano ofertę nr 1, firmy Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń Cena ofertowa brutto: 46.352,55 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa i 55/10) Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj.: cena: 95% / gwarancja: 5% Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert tj.: cena: 95% / gwarancja: 5% LP Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń cena: 95,00 gwarancja: 5,00 Razem: 100,00 2. DAR-POL Dariusz Cieślak ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno oferta odrzucona 3. FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1/3-5, 53-212 Wrocław cena: 93,28 gwarancja: 3,00 Razem: 96,28 4. Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. fabryczna 28, 62-050 Mosina oferta odrzucona 5. DOLPO Sp. z o.o. ul. Andersena 15, 71-799 Szczecin oferta odrzucona 6. Inter-flora Sp. z o.o. ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice oferta odrzucona Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 2.11.2015 r. UZASADNIENIE W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. 15.10.2015 r. do godz. 1000 zostało złożonych sześć ofert. W odniesieniu do ofert nr 2, 3, 4, 5, 6, zamawiający wezwał Wykonawców do uzupełnienia ofert zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ „Wykaz asortymentu”, poprzez „precyzyjne określenie nazwy asortymentu, wydawnictwa (producenta) oraz wskazanie numeru katalogowego i ceny”. Po otrzymaniu dokumentów zamawiający dokonał formalnej oceny ofert. W wyniku tej oceny zamawiający uznał, że oferty nr 1 i 3 spełniają wymogi SIWZ. Natomiast w przypadku ofert nr 2, 4, 5 i 6 zamawiający uznał, że nie odpowiadają one treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający żądał w SIWZ, w rozdziale III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, akapit 5 „w zakresie urządzeń placu zabaw w celu weryfikacji czy urządzenia spełniają opisy przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ „Wykaz asortymentu”, przedłożenia przez Wykonawców „karty techniczne proponowanych urządzeń”. W wyniku analizy w/w kart technicznych zamawiający uznał, że urządzenia proponowane przez Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, 4, 5 i 6 nie spełniają minimalnych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie podstawowych parametrów, tj. długość, szerokość, wysokość, strefa bezpieczeństwa oraz strefa bezpiecznego upadku. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp zamawiający jest zobligowany odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dlatego oferty nr 2, 4, 5 i 6 należało odrzucić.  

zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielka Nieszawka na zasadach określonych w regulaminie utrzymania czystości na terenie Gminy Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OŚS.271.15.15
wartość: Powyżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 9 października 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielka Nieszawka na zasadach określonych w regulaminie utrzymania czystości na terenie Gminy Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: LP Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto / emisja spalin 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń cena: 2.248.596,00 zł emisja spalin: EURO 4, 5, 6 Wybrano ofertę nr 1, firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń Cena ofertowa brutto: 2.248.596,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć i 00/10) Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj.: cena: 95% / emisja spalin: 5% Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert tj.: cena: 95% / emisja spalin: 5% LP Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń cena: 95,00 emisja spalin: 4,58 Razem: 99,58 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 16.10.2015 r.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi, przewodu tłocznego z przepompownią ścieków w ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce i w ul. Bukowej w Małej Nieszawce, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.19.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 października 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi, przewodu tłocznego z przepompownią ścieków w ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce i w ul. Bukowej w Małej Nieszawce, gm. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto / gwarancja 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MKD Magdalena Zielińska ul. B. Chrobrego 127, 87-100 Toruń cena: 331.281,00 zł gwarancja: 48 miesięcy 2. Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek, ul Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń cena: 369.000,00 zł gwarancja: 48 miesięcy 3. ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń cena: 361.717,29 zł gwarancja: 60 miesiące Wybrano ofertę nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MKD Magdalena Zielińska, ul. B. Chrobrego 127, 87-100 Toruń Cena: 331.281,66 zł słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden i 66/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MKD Magdalena Zielińska ul. B. Chrobrego 127, 87-100 Toruń cena: 95,00 / gwarancja: 4,00 razem: 99,00 2. Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek, ul Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń cena: 85,29 / gwarancja: 4,00 razem: 89,29 3. ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń cena: 87,01 / gwarancja: 5,00 razem: 92,01 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 12.10.2015 r.  

zamówienie na:

WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW ORAZ DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W 2 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROS.271.16.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 30 września 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW ORAZ DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W 2 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE WIELKA NIESZAWKA” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: LP Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto / Gwarancja 1. Centrum SEDNO Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin cena: 159.913,90 zł gwarancja: 24 miesiące 2. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź cena: 98.800,00 zł gwarancja: 48 miesięcy 3. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym cena: 114.035,90 zł gwarancja: 36 miesięcy 4. Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź cena: 105.963,00 zł gwarancja: 60 miesięcy 5. „SK-MEDICO” Sebastian Ilczuk 22-455 Miączyn 115 B cena: 138.580,00 zł gwarancja: 25 miesięcy Wybrano ofertę nr 2, firmy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź Cena ofertowa brutto: 98.800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych i 00/10) Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj.: cena: 95% / gwarancja: 5% Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert tj.: cena: 95% / gwarancja: 5% LP Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. Centrum SEDNO Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin oferta odrzucona 2. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź cena: 95,00 gwarancja: 4,00 Razem: 99,00 3. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym oferta odrzucona 4. Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź cena: 88,58 gwarancja: 5,00 Razem: 93,58 5. „SK-MEDICO” Sebastian Ilczuk 22-455 Miączyn 115 B cena: 67,73 gwarancja: 2,08 Razem: 69,81 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 14.10.2015 r. UZASADNIENIE W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. 30.10.2015 r. do godz. 1000 zostało złożonych pięć ofert. W odniesieniu do ofert nr 2 i 4 zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej „Pzp”, wezwał Wykonawców do złożenia wyjaśnień. Po otrzymaniu wyjaśnień zamawiający dokonał formalnej oceny ofert. W wyniku tej oceny zamawiający uznał, że oferty nr 2, 4 i 5 spełniają wymogi SIWZ. Natomiast w przypadku ofert nr 1 i 3 zamawiający uznał, że nie odpowiadają one treści SIWZ. Zamawiający żądał w SIWZ, w rozdziale III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, akapit 3, aby Wykonawca przedstawił wraz z ofertą „Szczegółowy wykaz asortymentu, który powinien być dostarczony zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy (…)”, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Oferty nr 1 i 3 załącznika tego nie zawierały. Wobec braku złożenia w ofertach nr 1 i 3 wymaganego załącznika, oferty zawierają wadę, która nie podlega wyjaśnieniu w trybie art. 87 ust 1 ustawy Pzp, ponieważ wyjaśnienie musiałoby w tym przypadku prowadzić do uzupełnienia przez Wykonawców brakującej, istotnej części oferty, co jest niedopuszczalne, gdyż spowodowałoby zmianę treści oferty. Pominięcie w ofercie załącznika zawierającego kilkaset pozycji wykracza również poza dyspozycję przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ nie ma charakteru omyłki możliwej do poprawienia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp zamawiający jest zobligowany odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dlatego oferty nr 1 i 3 należało odrzucić.  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wyposażonego w instalację pneumatyczną, z osprzętem: (ładowaczem czołowym wyposażonym w czerpak do materiałów sypkich i przednim "TUZ-em" umożliwiającym współpracę z pługiem do odśnieżania) i piaskarki

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RT.271.18.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 28 września 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wyposażonego w instalację pneumatyczną, z osprzętem: (ładowaczem czołowym wyposażonym w czerpak do materiałów sypkich i przednim „TUZ-em” umożliwiającym współpracę z pługiem do odśnieżania) i piaskarki” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, została złożona jedna oferta: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto / gwarancja 1. PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek Nowe Zduny 82A, 99-440 Zduny cena: 190.896,00 zł gwarancja: 48 miesięcy Wybrano ofertę firmy PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek, Nowe Zduny 82A, 99-440 Zduny Cena: 190.896,00 zł słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć i 00/100. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja - 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcy w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek Nowe Zduny 82A, 99-440 Zduny cena: 95 / gwarancja: 5 razem: 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 5.10.2015 r.  

zamówienie na:

WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.14.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 11 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: LP Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto / Gwarancja Część I Część II Część III 1. ELKON BIS Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Błażej Grzeszczak ul. Zachodnia 15A, 62-500 Konin 233.700,00 zł 36 miesięcy 86.100,00 zł 36 miesięcy 172.200,00 zł 36 miesięcy 2. EL-MAR Sp. z o.o. dawniej P.W. EL-MAR Błaszkiewicz Mariusz ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń nie dotyczy 77.615,66 zł 60 miesięcy nie dotyczy 3. ELKARD Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 240.219,00 zł 48 miesięcy 101.106,00 zł 48 miesięcy 163.959,00 zł 48 miesięcy 4. ELTOP Sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń 234.658,00 zł 60 miesięcy 88.295,00 zł 60 miesięcy 206.112,00 zł 60 miesięcy 5. AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49, 87-100 Toruń 290.070,90 zł 60 miesięcy nie dotyczy 232.156,35 zł 60 miesięcy Wybrano oferty: 1. Dla części I oferta nr 4 firmy: ELTOP Sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski, ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń; cena ofertowa brutto: 234.658,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/10). Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj.: cena: 90% / gwarancja: 10% 2. Dla części II oferta nr 2 firmy: EL-MAR Sp. z o.o. dawniej P.W. EL-MAR Błaszkiewicz Mariusz ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń; cena ofertowa brutto: 77.615,66 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset piętnaście złotych 66/100). Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj.: cena: 90% / gwarancja: 10% 3. Dla części III oferta nr 3 firmy: ELKARD Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń; cena ofertowa brutto: 163.959,00 zł (słownie sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj.: cena: 90% / gwarancja: 10% Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert tj.: cena: 90% / gwarancja: 10% LP Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów Część I Część II Część III 1. ELKON BIS Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Błażej Grzeszczak ul. Zachodnia 15A, 62-500 Konin cena: 90,00 gwarancja: 6,00 Razem: 96,00 cena: 81,13 gwarancja: 6,00 Razem: 87,13 cena: 85,69 gwarancja: 6,00 Razem: 91,69 2. EL-MAR Sp. z o.o. dawniej P.W. EL-MAR Błaszkiewicz Mariusz ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń nie dotyczy cena: 90,00 gwarancja: 10,00 Razem: 100,00 nie dotyczy 3. ELKARD Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń cena: 87,56 gwarancja: 8,00 Razem: 95,56 cena: 69,09 gwarancja: 8,00 Razem: cena: 90,00 gwarancja: 8,00 Razem: 98,00 4. ELTOP Sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski ul. Chrzanowskiego 19, 87-100 Toruń cena: 89,63 gwarancja: 10,00 Razem: 99,63 cena: 79,11 gwarancja: 10,00 Razem: 89,11 cena: 71,59 gwarancja: 10,00 Razem: 81,59 5. AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49, 87-100 Toruń cena: 72,51 gwarancja: 10,00 Razem: 82,51 nie dotyczy cena: 63,56 gwarancja: 10,00 Razem: 73,56 Umowy z Wykonawcami mogą być podpisane w dniu 18.08.2015 r.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej, Przemysłowej, Szafirowej w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 370/27, 371, 370/50, 370/48, 370/46, 370/44, 370/42, 363/9, 370/28, 370/40, 370/38, 370/36, 370/34, 370/32, 370/30) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.13.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 29 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej, Przemysłowej, Szafirowej w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 370/27, 371, 370/50, 370/48, 370/46, 370/44, 370/42, 363/9, 370/28, 370/40, 370/38, 370/36, 370/34, 370/32, 370/30) gm. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto / gwarancja 1. FIRMA WIELOBRANŻOWA Karbowski Marcin ul. Strumykowa 36, 89-010 Koronowo cena: 149.001,52 zł gwarancja: 36 miesięcy 2. ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń cena: 112.380,00 zł gwarancja: 60 miesięcy 3. KENEZ Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 8, 87-800 Włocławek cena: 68.143,66 zł gwarancja: 72 miesiące Wybrano ofertę nr 3 firmy KENEZ Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 8, 87-800 Włocławek Cena: 68.143,66 zł słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 66/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 90 %, gwarancja – 10 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. FIRMA WIELOBRANŻOWA Karbowski Marcin ul. Strumykowa 36, 89-010 Koronowo cena: 41,16 / gwarancja: 5 razem: 46,16 2. ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń cena: 54,57 / gwarancja: 8,33 razem: 62,90 3. KENEZ Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 8, 87-800 Włocławek cena: 90 / gwarancja: 10 razem: 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 5.08.2015 r.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.12.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 30 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „„Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto / gwarancja 1. „Hydrogeowiert” Patrycja Kępska i Wspólnicy sp. j. ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz cena: 1.793.000,00 zł gwarancja: 72 miesiące 2. WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo cena: 2.201.700,00 zł gwarancja: 36 miesięcy 3. Marabud Sp. z o.o. ul. 1 Maja 222, 41-700 Ruda Śląska cena: 1.779.400,00 zł gwarancja: 120 miesięcy 4. KENEZ Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 8, 87-800 Włocławek cena: 2.735.354,49 zł gwarancja: 60 miesięcy Wybrano ofertę nr 3 firmy Marabud Sp. z o.o., ul. 1 Maja 222, 41-700 Ruda Śląska Cena: 1.779.400,00 zł słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 90 %, gwarancja – 10 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. „Hydrogeowiert” Patrycja Kępska i Wspólnicy sp. j. ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz cena: 89,32 / gwarancja: 6 razem: 95,32 2. WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo cena: 72,74 / gwarancja: 3 razem: 75,74 3. Marabud Sp. z o.o. ul. 1 Maja 222, 41-700 Ruda Śląska cena: 90 / gwarancja: 10 razem: 100 4. KENEZ Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 8, 87-800 Włocławek cena: 58,55 / gwarancja: 5 razem: 63,55 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 15.07.2015 r.  

zamówienie na:

Budowa Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Cierpice-Kąkol (W3) łącznie z: Rozbudową ulicy Gniewkowskiej i ulicy Dybowskiej, wraz z budową parkingu i ciągów pieszych w ramach zadania pn. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.11.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 29 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Wielka Nieszawka, dnia 17.07.2015 r. RPI.271.11.15 Uczestnicy postępowania INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa „Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Cierpice-Kąkol (W3) łącznie z: Rozbudową ulicy Gniewkowskiej i ulicy Dybowskiej, wraz z budową parkingu i ciągów pieszych” w ramach zadania pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, została złożona jedna oferta: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto / gwarancja 1. MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański Mostki 1B, 87-815 Smólnik cena: 5.594.249,10 zł gwarancja: 36 miesięcy Wybrano ofertę firmy MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki 1B, 87-815 Smólnik Cena: 5.594.249,10 zł słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 10/100. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcy w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański Mostki 1B, 87-815 Smólnik cena: 95 / gwarancja: 5 razem: 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 23.07.2015 r.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.7.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 maja 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA„ Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: LP Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto Część I Część II Część III 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. 85-727 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 1 191.828,71 zł 319.057,14 zł 110.351,54 2. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 53a,87-610 Dobrzyń nad Wisłą nie dotyczy 298.877,70 zł 91.192,20 zł 3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław 2 309.900,00 zł nie dotyczy 135.972,01 zł 4. Firma Budowlana Fijałkowski i Spółka Spółka z o.o. 87-100 Toruń, ul. Okólna 7a 168.264,00 zł 272.445,00 zł 98.400,00 zł 5. Euro System Łukasz Rosochowicz 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 100 200.000,00 zł 278.000,00 zł 97.000,00 zł 6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „Drokol” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń 169.740,00 zł 262.464,78 zł nie dotyczy 7. Usługi Brukarskie i Budowlane „Torbruk” Dariusz Szychulski ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń 171.154,50 zł 245.579,34 zł 81.585,90 zł   Wybrano oferty: 1. Dla części I oferta nr 4 firmy: Firma Budowlana Fijałkowski i Spółka Spółka z o.o., 87-100 Toruń, ul. Okólna 7a; cena ofertowa brutto: 168.264,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 00/10) Oferty nr 6 i 7 dla części I zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Pozostałe oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj.: cena: 90% / gwarancja: 10% 2. Dla części II oferta nr 7 firmy: Usługi Brukarskie i Budowlane „Torbruk” Dariusz Szychulski, ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń; cena ofertowa brutto: 245.579,34 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 34/100) Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, tj.: cena: 90% / gwarancja: 10% 3. Dla części III oferta nr 7 firmy: Usługi Brukarskie i Budowlane „Torbruk” Dariusz Szychulski, ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń; cena ofertowa brutto: 81.585,90 zł (słownie osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 90/100) Oferty spełniają wymogi SIWZ i uznane zostały za najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj.: cena: 90% / gwarancja: 10% Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert tj.: cena: 90% / gwarancja: 10% LP Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów Część I Część II Część III 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. 85-727 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 1 cena: 78,94 gwarancja: 10 Razem: 88,94 cena: 69,27 gwarancja: 10 Razem: 79,27 cena: 66,54 gwarancja: 10 Razem: 76,54 2. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Krojczyn 53a,87-610 Dobrzyń nad Wisłą nie dotyczy cena: 73,95 gwarancja: 6 Razem: 79,95 cena: 80,52 gwarancja: 6 Razem: 86,52 3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław 2 cena: 48,87 gwarancja: 8 Razem: 56,87 nie dotyczy cena: 54,00 gwarancja: 8 Razem: 62 4. Firma Budowlana Fijałkowski i Spółka Spółka z o.o. 87-100 Toruń, ul. Okólna 7a cena: 90 gwarancja: 10 Razem: 100 cena: 81,13 gwarancja: 10 Razem: 91,13 cena: 74,62 gwarancja: 10 Razem: 84,62 5. Euro System Łukasz Rosochowicz 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 100 cena: 75,72 gwarancja: 10 Razem: 85,72 cena: 79,50 gwarancja: 10 Razem: 89,50 cena: 75,98 gwarancja: 10 Razem: 85,98 6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kolejowych „Drokol” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń oferta odrzucona cena: 84,21 gwarancja: 8 Razem: 92,21 nie dotyczy 7. Usługi Brukarskie i Budowlane „Torbruk” Dariusz Szychulski ul. Przy Nasypie 1, 87-100 Toruń oferta odrzucona cena: 90 gwarancja: 10 Razem: 100 cena: 90 gwarancja: 10 Razem: 100 Umowy z Wykonawcami mogą być podpisane w dniu 9.06.2015 r. UZASADNIENIE W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. 18.05.2015 r. do godz. 1000 zostało złożonych siedem ofert. Ponieważ oferty nr 4 i 7 w różnym stopniu zawierały braki, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej „Pzp”, wezwał Wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Po uzupełnieniu dokumentów zamawiający dokonał oceny ofert. W wyniku tej oceny zamawiający uznał, że wszystkie oferty spełniają wymogi SIWZ dotyczące części II oraz III. Natomiast dla części I, oferty nr 6 i 7 nie spełniają wymagań SIWZ po zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4.05.2015 r. pod nr 102552-2015, w której zamawiający wymagał wykonania przebudowy ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce w terminie do 40 dni pod podpisaniu umowy. Oferty nr 6 i 7 złożono na formularzu sprzed zmiany SIWZ, który obejmował szerszy zakres przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia do 60 dni po podpisaniu umowy. Zważywszy na opisane wyżej ustalenia, zamawiający uznał, że oferty nr 6 i 7 nie spełniają warunków określonych w formularzu ofertowym dla części I. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dlatego dla części I oferty nr 6 i 7 należało odrzucić.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: S.271.5.2015
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 23 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyniku postępowania – część I zamówienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części I zamówienia – ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne Toruń, ul. Rejtana 2- 4, 87- 100 Toruń Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena 80%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 20%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty na część I zamówienia złożyli także następujący Wykonawcy: a) oferta nr 1, złożona przez Compensa TU SA, Oddział w Bydgoszczy, ul. Matejki 1a, 85-061 Bydgoszcz b) oferta nr 2, złożona przez Sopockie Towarztswo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń c) oferta nr 3, złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa d) oferta nr 5, złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Toruniu, ul. Żeglarska 13, 87- 100 Toruń e) oferta nr 6, złożona przez InterRisk Vienna Insurance GroupTowarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Noakowskiego 22, 00- 668 Warszawa f) oferta nr 7, złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska SA, Przedstawicielstwo Centralne w Toruniu, ul. Danielewskiego 6, 87- 100 Toruń Według kryterium „cena” (waga 80%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów: a) Compensa TU SA– 55,77 b) Ergo Hestia STU SA – 34,25 c) WARTA TUiR SA– 41,60 d) TUW “TUW” – 80,00 e) PZU SA – 32,02 f) InterRisk VIG TU SA – 33,55 g) Inter Polska TU SA – 41,15 Wg kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (20%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów: a) Compensa TU SA– 9,00 b) Ergo Hestia STU SA – 14,40 c) WARTA TUiR SA– 16,00 d) TUW “TUW” – 14,60 e) PZU SA – 16,00 f) InterRisk VIG TU SA – 13,60 g) Inter Polska TU SA – 16,00 Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów: a) Compensa TU SA– 64,77 b) Ergo Hestia STU SA – 48,65 c) WARTA TUiR SA– 57,60 d) TUW “TUW” – 94,60 e) PZU SA – 48,02 f) InterRisk VIG TU SA – 47,15 g) Inter Polska TU SA – 57,15 Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana została oferta Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne Toruń, ul. Rejtana 2- 4, 87- 100 Toruń. / Zawiadomienie o wyniku postępowania – część II zamówienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części II zamówienia – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wielka Nieszawka. 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 6, złożona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 10%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty na część I zamówienia złożyli także następujący Wykonawcy: a) oferta nr 4, złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Toruniu, ul. Żeglarska 13, 87- 100 Toruń b) oferta nr 5, złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne Toruń, ul. Rejtana 2- 4, 87- 100 Toruń. Według kryterium „cena” (waga 90%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów: a) TUW TUW – 79,69 b) PZU SA – 76,12 c) INTERRISK TU SA – 90,00 Wg kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (10%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów: a) TUW TUW – 7,00 b) PZU SA – 1,00 c) INTERRISK TU SA – 1,00 Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów: a) TUW TUW – 86,69 b) PZU SA – 77,12 c) INTERRISK TU SA – 91,00 Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana została oferta InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa  

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia niezbędnego do zarządzania projektem pn.: Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City – Bydgoszcz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ)

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.3.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 30 marca 2015  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia niezbędnego do zarządzania projektem pn.: Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City – Bydgoszcz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ)” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, została złożona jedna oferta firmy: PRO – SERWIS, ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz Cena wybranej oferty – 21.217,50 zł. Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych 50/100 Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: Cena - 90 %, Gwarancja – 10 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. PRO – SERWIS, ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz cena: 90 gwarancja: 10 Razem: 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 10.04.2015 r.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)