Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na ogólnodostępne miejsce rekreacji przy ul. Leśnej w Małej Nieszawce, dz. nr 247/1

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.23.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 21 października 2016  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 27, 87-140 Chełmża cena brutto: 135 000,00 zł, (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy i 00/100), gwarancja: 72 miesiące. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %. Poniżej punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. Weran Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław cena: 45,11 / gwarancja: 40,00 razem: 85,11 2. Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. Al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice cena: 48,76 / gwarancja: 40,00 razem: 88,76 3. Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń cena: 58,85 / gwarancja: 40,00 razem: 98,85 4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 27, 87-140 Chełmża cena: 60,00 / gwarancja: 40,00 razem: 100,00 Umowa z wykonawcą może być podpisana w dniu 3.11.2016 r.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce, dz. nr 264

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.22.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 19 października 2016  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy: PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena brutto: 89 790,00 zł, (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 00/100), gwarancja: 60 miesięcy. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %. Poniżej punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń cena: 60 / gwarancja: 33,33 razem: 93,33 2. Zakład Robót Drogowo Budowlanych Drogbud Michał Podralski, Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń N/W cena: 48,46 / gwarancja: 40,00 razem: 88,46 3. BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń cena: 37,77 / gwarancja: 40,00 razem: 77,77 Umowa z wykonawcą może być podpisana w dniu 31.10.2016 r.  

zamówienie na:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Małej Nieszawce: ul. Rzemieślnicza, dz. nr 549, 578, 265, 280/48, 280/82, 264; ul. Słoneczna, dz. nr 280/43

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.21.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 19 października 2016  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę firmy: FHU Naltel-com Jolanta Nalepa, ul. Prof. R. Ranoszka 87, 44-330 Jastrzębie Zdrój cena brutto: 60 052,18 zł, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dwa złote i 18/100), gwarancja: 72 miesiące. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, gwarancja - 40 %. Poniżej punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. FHU Naltel-com Jolanta Nalepa, ul. Prof. R. Ranoszka 87, 44-330 Jastrzębie Zdrój cena: 60 / gwarancja: 40 razem: 100  

zamówienie na:

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w m. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.20.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  12:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w m. Wielka Nieszawka” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena brutto Gwarancja 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Gen. Sikorskiego 23, 87-140 Chełmża 148.800,00 36 miesięcy wybrano ofertę nr 1 firmy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. Ul. Gen. Sikorskiego 23, 87-140 Chełmża Cena: 148.800,00 zł brutto słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych złotych i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto/ gwarancja 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Gen. Sikorskiego 23, 87-140 Chełmża cena: 95 gwarancja: 5 Razem: 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 17.08.2016 r  

zamówienie na:

Modernizacja placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Cierpicach , dz. nr 646/1, 646/2

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.19.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  11:30
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Modernizacja placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Cierpicach, dz. nr 646/1, 646/2” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena brutto Gwarancja 1. Biuro regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz , 87-100 Toruń , ul. Szymanowskiego 15 lok.3 196.478,97 36 miesięcy wybrano ofertę nr 1 firmy: Biuro regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz , 87-200 Toruń , ul. Szymanowskiego 15 lok.3 Cena: 196.478,97 zł brutto słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 97/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto/ gwarancja 1. Biuro regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz , 87-100 Toruń , ul. Szymanowskiego 15 lok.3 cena: 95 gwarancja: 5 Razem: 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 21.09.2016 r  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.17.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  10:30
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III Cena brutto /gwarancja Cena brutto /gwarancja Cena brutto /gwarancja 1. PBD Sp. z o.o. Ul.Grudziądzka 57/3 87-100 Toruń nie dotyczy 76.998,00 zł / 60 miesięcy nie dotyczy 2. TORBRUK Dariusz Szychulski Ul. Przy Nasypie 1 , 87-100 Toruń 95.039,64 zł /60 miesięcy 84.657,83 zł / 60 miesięcy 54.256,53 zł / 60 miesięcy 3. BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski Ul. Zbożowa 35A/7 , 87-100 Toruń 102.919,33 zł /60 miesięcy 96.446,00 zł / 60 miesięcy 62.671,94 zł / 60 miesięcy 4. EURO-SYSTEM Rosochowicz Łukasz Ul. Mickiewicza 100 , 87-100 Toruń nie dotyczy 70.000,00 zł / 60 miesięcy 94.000,00 zł / 60 miesięcy Dla części I wybrano ofertę nr 1 firmy: TORBRUK Dariusz Szychulski Ul. Przy Nasypie 1 ,87-100 Toruń Cena: 95.039,64 zł/ gwarancja : 60 miesięcy słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i 64/100 Dla części II wybrano ofertę nr 1 firmy : EURO-SYSTEM Rosochowicz Łukasz Ul. Mickiewicza 100 ,87-100 Toruń Cena: 70.000,00 zł/ gwarancja : 60 miesięcy słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Dla części III wybrano ofertę nr 3 firmy : TORBRUK Dariusz Szychulski Ul. Przy Nasypie 1 ,87-100 Toruń Cena: 54.256,53 zł / gwarancja : 60 miesięcy słownie: pięćdziesiąt cztery tysięce dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 53/100 Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III Cena brutto /gwarancja Cena brutto /gwarancja Cena brutto /gwarancja 1. PBD Sp. z o.o. Ul.Grudziądzka 57/3 87-100 Toruń nie dotyczy Cena: 86,36 Gwarancja: 5 Razem :91,36 nie dotyczy 2. TORBRUK Dariusz Szychulski Ul. Przy Nasypie 1 , 87-100 Toruń Cena: 95 Gwarancja: 5 Razem : 100 Cena: 78,55 Gwarancja: 5 Razem : 83,55 Cena: 95 Gwarancja: 5 Razem : 100 3. BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski Ul. Zbożowa 35A/7 , 87-100 Toruń Cena: 87,72 Gwarancja: 5 Razem : 92,72 Cena: 68,95 Gwarancja: 5 Razem : 73,95 Cena: 82,24 Gwarancja: 5 Razem : 87,24 4. EURO-SYSTEM Rosochowicz Łukasz Ul. Mickiewicza 100 , 87-100 Toruń nie dotyczy Cena: 95 Gwarancja: 5 Razem : 100 Cena: 54,83 Gwarancja: 5 Razem : 59,83 Umowa z Wykonawcami może być podpisane w dniu 18.08.2016 r.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:Część I: dz. nr. 357-2 w Małej Nieszawce Część II: ul. Jastrzębia w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.16.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej: Część I: dz. nr. 357/2 w Małej Nieszawce Część II: ul. Jastrzębia w Wielkiej Nieszawce” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena brutto Gwarancja 1. ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O. Ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń Cz.I : 130.090,00 zł Cz. II : 149.100,00 zł 72 miesięcy Dla części I wybrano ofertę nr 1 firmy: ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O. Ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń Cena: 130.090,00 zł brutto słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Dla części II wybrano ofertę nr 1 firmy: ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O. Ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń Cena: 149.100,00 zł brutto słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto złotych i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto/ gwarancja 1. ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O. Ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń Cz. I: Cz. II: cena: 95 cena: 95 gwarancja: 5 gwarancja: 5 Razem: 100 Razem: 100 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 17.08.2016 r.  

zamówienie na:

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 6 ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z WĘZŁEM ŻYWIENIOWYM W MAŁEJ NIESZAWCE

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.15.16
wartość: Poniżej kwoty wskazanej w art. 11 ust.8 Pzp
termin składania ofert: 2 sierpnia 2016  12:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 6 ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z WĘZŁEM ŻYWIENIOWYM W MAŁEJ NIESZAWCE” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto /wysokość kar umownych 1. ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul. Konińska 18, 61-041 Poznań cena: 128.535,00 zł wysokość kar umownych: 0,5% Wybrano ofertę nr 1 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul. Konińska 18, 61-041 Poznań Cena: 128.535,00 zł słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 40 %, wstępna koncepcja architektoniczna – 55%, wysokość kar umownych – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul. Konińska 18, 61-041 Poznań cena: 40 / wstępna koncepcja: 43,01/kary umowne: 1 razem: 84,01 pkt Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 07.09.2016 r.  

zamówienie na:

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W WIELKIEJ NIESZAWCE”

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.14.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 29 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto /wysokość kar umownych 1. Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski cena: 319.00,00 zł wysokość kar umownych: 0,51% Wybrano ofertę nr 1 Pracowni Architektonicznej Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek s.c. ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski Cena: 319.800,00 zł słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 40 %, wstępna koncepcja architektoniczna – 55%, wysokość kar umownych – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski cena: 40 / wstępna koncepcja: 44,77/kary umowne: 1, razem: 85,77 pkt, Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 09.08.2016 r.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.11.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 22 lipca 2016  12:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III CZĘŚĆ IV Cena brutto /gwarancja Cena brutto /gwarancja Cena brutto /gwarancja Cena brutto /gwarancja 1. PBD Sp. z o.o. Ul.Grudziądzka 57/3 87-100 Toruń nie dotyczy 169.740,00 zł / 60 miesięcy 166.050,00 zł 60 miesięcy nie dotyczy 2. Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko,ul.Ksztanowa 9 86-070 Dabrowa Chełmińska 316.725,00 zł /60 miesięcy 303.195,00 zł / 60 miesięcy 264.450,00 zł / 60 miesięcy 196.800,00 zł / 60 miesięcy 3. BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski Ul. Zbożowa 35A/7 , 87-100 Toruń nie dotyczy 193.328,74 zł / 60 miesięcy 197.648,21 zł / 60 miesięcy 122.950,31 zł / 60 miesięcy 4. TORBRUK Dariusz Szychulski Ul. Przy Nasypie 1 , 87-100 Toruń nie dotyczy 179.953,92 zł / 60 miesięcy 187.962,45 zł / 60 miesięcy nie dotyczy Część I została unieważniona Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 170.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 316.725,00 zł brutto Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Dla części II wybrano ofertę nr 1 firmy PBD Sp. z o.o., ul.Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń Cena: 169.740,00 zł / gwarancja : 60 miesięcy słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Dla części III wybrano ofertę nr 3 firmy PDB Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń Cena: 166.050,00 zł / gwarancja : 60 miesięcy słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Dla części IV wybrano ofertę nr 3 firmy BRUKBUD ,Sławomir Przyziółkowski Ul. Zbożowa 35A/7 ,87-100 Toruń, Cena: 122.950,31 zł / gwarancja : 60 miesięcy słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 31/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III CZĘŚĆ IV Cena brutto /gwarancja Cena brutto /gwarancja Cena brutto /gwarancja Cena brutto /gwarancja 1. PBD Sp. z o.o. Ul.Grudziądzka 57/3 87-100 Toruń nie dotyczy Cena: 95 Gwarancja: 5 Razem : 100 Cena: 95 Gwarancja: 5 Razem : 100 nie dotyczy 2. Bogmar Sp. z o.o. Ostromecko,ul.Ksztanowa 9 86-070 Dabrowa Chełmińska nie dotyczy Cena: 53,18 Gwarancja: 5 Razem : 58,18 Cena: 59,65 Gwarancja: 5 Razem : 64,65 Cena: 59,35 Gwarancja: 5 Razem : 64,35 3. BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski Ul. Zbożowa 35A/7 , 87-100 Toruń nie dotyczy Cena: 83,40 Gwarancja: 5 Razem : 88,18 Cena: 79,81 Gwarancja: 5 Razem : 84,81 Cena: 95 Gwarancja: 5 Razem : 100 4. TORBRUK Dariusz Szychulski Ul. Przy Nasypie 1 , 87-100 Toruń nie dotyczy Cena: 89,60 Gwarancja: 5 Razem : 94,60 Cena: 83,92 Gwarancja: 5 Razem : 88,92 nie dotyczy Umowa z Wykonawcami może być podpisane w dniu 01.08.2016 r.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynowej dz. nr 230/50, 230/6, 230/71, 230/70 w Małej Nieszawce, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.13.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 22 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena brutto Gwarancja 1. KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O. UL. Wydmy 3 85-188 Bydgoszcz 78.674,71 zł 60 miesięcy 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „pe –gaz 90” ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno 98.400,00 zł 60 miesięcy Wybrano ofertę: ofertę nr 1 firmy KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O. UL. Wydmy 3 85-188 Bydgoszcz Cena: 78.674,71 zł brutto słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i 71/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto/ gwarancja 1. KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O. UL. Wydmy 3 85-188 Bydgoszcz cena: 95 gwarancja: 5 Razem: 100 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „pe –gaz 90” ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno cena: 75,95 gwarancja: 5 Razem: 80,95 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 01.08.2016 r.  

zamówienie na:

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.10.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 8 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto / gwarancja 1. S-PROBUD Sp. z o.o., ul. Rzeźniza 6-8, 73-110 Stargard cena: 67.650,00 zł gwarancja: 36 miesięcy 2. Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno cena: 87.856,00 zł gwarancja: 48 miesięcy 3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marian Tompalski „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo cena: 67.281,00 zł gwarancja: 60 miesięcy Wybrano ofertę nr 3 firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marian Tompalski „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo; cena brutto: 67.281,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden i 00/100). Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, gwarancja - 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. S-PROBUD Sp. z o.o., ul. Rzeźniza 6-8, 73-110 Stargard cena: 94,48 / gwarancja: 3,00 razem: 97,48 2. Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno cena: 72,75 / gwarancja: 4,00 razem: 76,75 3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marian Tompalski „MAR-DAR”, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo cena: 95,00 / gwarancja: 5,00 razem: 100,00 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 18 lipca 2015 r.  

zamówienie na:

WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.8.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 29 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto/ Gwarancja Część I Część II Część III 1. EL-MAR Sp. z o.o. ul.Wschodnia 36D , 87-100 Toruń Cena:124.317,19 zł Gwar.: 36 m-sce Cena: 95.677,27 zł Gwar.: 36 m-sce Cena: 54.116,75 zł Gwar.: 36 m-sce 2. ELTOP sp.j. Wasiniak,Piskorski,Grabowski, Ul. Chrzanowskiego , 87-100 Toruń Cena:121.215,27 zł Gwar.: 60 m-sce Cena:10.7371,62zł Gwar.: 60 m-sce Cena:68.587,26 zł Gwar.: 60 m-sce 3. ELKARD Sp. z o.o. Sp.Komandytowa , Ul.Grudziądzka 159, 87-100 Toruń Cena:110.331,00 zł Gwar.: 60 m-sce Cena:81.672,00 zł Gwar.: 60 m-sce Cena:48.954,00 zł Gwar.: 60 m-sce 4. P.P.U.H. ELTOM Piotr Osowski, Ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń Cena:110.030,90 zł Gwar.: 36 m-sce Cena:84.671,69 zł Gwar.: 36 m-sce Cena:48.870,15 zł Gwar.: 36 m-sce Wybrano oferty: Dla części I ofertę nr 3 firmy ELKARD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa , ul.Grudziądzka 159, 87-100 Toruń Cena: 110.331,00 zł słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, wysokość kar umownych – 5 %. Dla części II ofertę nr 3 firmy ELKARD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa , ul.Grudziądzka 159, 87-100 Toruń Cena: 81.672,00 zł słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, wysokość kar umownych – 5 %. Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, wysokość kar umownych – 5 %. Dla części III ofertę nr 3 firmy ELKARD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa , ul.Grudziądzka 159, 87-100 Toruń Cena: 48954,00 zł słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, wysokość kar umownych – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto Część I Część II Część III 1. EL-MAR Sp. z o.o. ul.Wschodnia 36D , 87-100 Toruń Oferta odrzucona Oferta odrzucona Oferta odrzucona 2. ELTOP sp.j. Wasiniak,Piskorski,Grabowski, Ul. Chrzanowskiego , 87-100 Toruń cena: 86,23 gwarancja: 5 Razem: 91,23 cena: 72,26 gwarancja: 5 Razem: 77,26 cena: 67,68 gwarancja: 5 Razem: 72,67 3. ELKARD Sp. z o.o. Sp.Komandytowa , Ul.Grudziądzka 159, 87-100 Toruń cena: 94,74 gwarancja: 5 Razem: 99,74 cena: 95 gwarancja: 5 Razem: 100 cena: 94,83 gwarancja: 5 Razem: 99,83 4. P.P.U.H. ELTOM Piotr Osowski, Ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń cena: 95 gwarancja: 3 Razem: 98,00 cena: 91,63 gwarancja: 3 Razem: 94,63 cena: 95 gwarancja: 3 Razem: 98,00 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 11.07.2016 r. UZASADNIENIE W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. 29.06.2016 r. do godz. 1000 zostały złożone cztery oferty. Ponieważ oferty nr 1 i 4 zawierały braki, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz 2164), zwana dalej „pzp”,wezwał Wykonawców do złożenia dokumentów. Po przedłożeniu dokumentów od Wykonawców,zamawiający dokonał formalnej oceny ofert. W wyniku tej oceny zamawiający uznał, że oferty nr 2,3 i 4 spełniają wymogi SIWZ. Natomiast Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. 04.07.2016 r. nie przedłożył stosownych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający był zobligowany wykluczyć Wykonawcę z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych, ofertę nr 1 należało odrzucić.  

zamówienie na:

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. CENTRUM SPOŁECZNO- KULTURALNE W WIELKIEJ NIESZAWCE

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.5.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 2 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Centrum Społeczno – Kulturalne w Wielkiej Nieszawce” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto /wysokość kar umownych 1. Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski cena: 189.000,00 zł wysokość kar umownych: 0,51% Wybrano ofertę nr 1 Pracowni Architektonicznej Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek s.c. ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski Cena: 189.000,00 zł słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100 zł Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 60 %, wstępna koncepcja architektoniczna – 35%, wysokość kar umownych – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski cena: 60 / wstępna koncepcja: 26,13/kary umowne: 1 razem: 87,13 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 15.06.2016 r.  

zamówienie na:

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W WIELKIEJ NIESZAWCE

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.1.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 4 marca 2016  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Centrum obsługi mieszkańców w Wielkiej Nieszawce” Na podstawie art. 92 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wielka Nieszawka informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena ofertowa zł brutto /wysokość kar umownych 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „VITARO” Wojciech Jędrzejczyk, siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 31A lok. 8, oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko cena: 104.550,00 zł wysokość kar umownych: 0,5% 2. C2 Centrum Projektowe Magdalena Wilczyńska, ul Rzemieślnicza 2a, 64-700 Czarnków cena: 159.900,00 zł wysokość kar umownych: 0,5% 3. Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski cena: 196.800,00 zł wysokość kar umownych: 1,0% Wybrano ofertę nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „VITARO” Wojciech Jędrzejczyk, siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 31A lok. 8, Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko Cena: 104.550,00 zł słownie: sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych Oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena - 95 %, wysokość kar umownych – 5 %. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Nr oferty Firma (nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „VITARO” Wojciech Jędrzejczyk, siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 31A lok. 8, oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko cena: 95,00 / kary umowne: 0,00 razem: 95,00 2. C2 Centrum Projektowe Magdalena Wilczyńska, ul Rzemieślnicza 2a, 64-700 Czarnków oferta odrzucona 3. Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski cena: 50,47 / kary umowne: 2,00 razem: 52,47 Umowa z Wykonawcą może być podpisana w dniu 21.03.2016 r. UZASADNIENIE W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. 4.03.2016 r. do godz. 1000 zostały złożone trzy oferty. Ponieważ wszystkie oferty zawierały braki, Zamawiający wezwał Wykonawców do ich uzupełnienia. Po otrzymaniu dokumentów zamawiający dokonał formalnej oceny ofert. W wyniku tej oceny zamawiający uznał, że oferty nr 1 i 3 spełniają wymogi SIWZ. Natomiast Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. 10.03.2016 r. nie przedłożył stosownych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający był zobligowany wykluczyć Wykonawcę z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych, ofertę należało odrzucić.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)