Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2017

Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.16.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 7 września 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Część I: Mała Nieszawka dz. nr 230/70 W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) postępowanie unieważnia się. Część II: Wielka Nieszawka ul. Jastrzębia W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się. Część III: Wielka Nieszawka ul. Zielona – Biała W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się. Część IV: Wielka Nieszawka ul. Wierzbowa W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się. Część V: Wielka Nieszawka dz. nr 208 Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł brutto Najniższa cena ofertowa wynosi 454.608,00 zł brutto Powyższa cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr 226/1, 359/1, 367/9 w Wielkiej Nieszawce: Część I: Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) Część II: Centrum Społeczno-Kulturalne (CSK)

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.15.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 września 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: Część I: 5.600.000,00 zł brutto Część II: 4.250.000,00 zł brutto Najniższa cena ofertowa wynosi: Część I: 15.068.848,40 zł brutto Część II: 10.806.052,00 zł brutto Powyższe ceny przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.13.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 sierpnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Część I: pomoce dydaktyczne: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. - zwanej dalej Pzp), zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zawartej w ofercie, w stosunku do wartości zamówienia. W odpowiedzi Wykonawca poinformował, że przy wycenie wyposażenia nastąpiła omyłka rachunkowa i nie jest w stanie wykonać zamówienia za kwotę 45.700,00 zł. Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dlatego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ofertę należało odrzucić. Wobec powyższego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie unieważnia się. Część II: wyposażenie kuchni Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 47.466,00 zł brutto. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp postępowanie unieważnia się. Część III: sprzęt komputerowy Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 250.000,00 zł brutto. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr 226/1, 359/1, 367/9 w Wielkiej Nieszawce: Część I: Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) Część II: Centrum Społeczno-Kulturalne (CSK)

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.12.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 sierpnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.10.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 lipca 2017  12:30
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.9.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w Małej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.7.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.6.17
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  09:30
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij