Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 sierpnia 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Wielka Nieszawka 2007-08-14 Nr sprawy I-341-12/08 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cierpicach” W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cierpicach” w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych postępowanie unieważnia się.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)