Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 350/17, 350/45, 350/44, 350/42) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341-8/10
wartość: mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 7 października 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Wielka Nieszawka 2010-10-07 Nr sprawy I-341-8/10 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na : Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 350/17, 350/45, 350/44, 350/42) gm. Wielka Nieszawka w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I-341/5/10
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 6 sierpnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Wielka Nieszawka 2010-08-06 Nr sprawy I-341-5/10 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych postępowanie unieważnia się.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)