Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przebudowa ulicy Polnej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka. Etap I

zamawiający: Gmina wielka Nieszawka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.19.11
wartość: Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 września 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Wielka Nieszawka dn. 06.09.2011 r. Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ulicy Polnej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka. Etap I." Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych postępowanie unieważnia się. 

zamówienie na:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż bufetów oraz dostawa krzeseł i stołów do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CSiR.271.13.2011
wartość: poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 26 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Wielka Nieszawka 2011-07-27 Nr sprawy CSiR.271.13.2011 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż bufetów oraz dostawa krzeseł i stołów do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce CZĘŚĆ I W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż bufetów oraz dostawa krzeseł i stołów do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” w terminie do 26.07.2011r. na część I - Zaprojektowanie, wykonanie i montaż bufetów do restauracji, kawiarni oraz barów nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia się postępowanie w części I. Wielka Nieszawka 2011-07-28 Nr sprawy CSiR.271.13.2011 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż bufetów oraz dostawa krzeseł i stołów do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” CZĘŚĆ II W przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż bufetów oraz dostawa krzeseł i stołów do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” w terminie do 26.07.2011r. na część II - Zaprojektowanie, wykonanie i montaż bufetów do restauracji, kawiarni oraz barów zostały złożone dwie oferty. Oferta nr 1 Mebol Jarosław Olszewski ul.Sucharskiego 54-56, 97-500 Radomsko z ceną 76 380 zł, terminem wykonania 4 tygodnie Oferta nr 2 Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński Os. Łokietka 11/30, 61-616 Poznań z ceną 110 960 zł, terminem wykonania 4 tygodnie. Komisja działająca w dn. 26-28.07.2011r. dokonała oceny ofert. Oferta nr 1 Wykonawcy wykluczonego została odrzucona z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu- załączone referencje nie spełniają warunków postawionych przez Zamawiającego w w SIWZ – art. 24 ust.2 pkt4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy PZP. Oferta nr 2 – cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia się postępowanie w części II. Wójt /-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek  

zamówienie na:

Dostawa, montaż i uruchomienie kręgielni czterotorowej wraz z wyposażeniem w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CSiR-341-7/11
wartość: mniejsza niż kwoty wg art. 11 ust.8 UPZP
termin składania ofert: 25 maja 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: art.93 ust.1 pkt.4 U PZP 

zamówienie na:

Zakup paliw płynnych - oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2011

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: S 341-1/2011
wartość: mniejsza od kwot art. 11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 28 stycznia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zakup paliw płynnych - oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2011 w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych postępowanie unieważnia się.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)