Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Budowa drogi gminnej nr 101018C - ul. Szafirowej w Wielkiej Nieszawce dz. nr: 370/50; 370/48; 370/46; 370/44; 370/40; 370/42; 370/38; 370/36; 370/34; 370/32; 370/30; 370/28; 370/27; 363/43; 363/42; 363/54; 363/37; 363/3; 363/9, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.20.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 października 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Dotyczy przetargu pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 101018C - ul. Szafirowej w Wielkiej Nieszawce„ dz. nr: 370/50; 370/48; 370/46; 370/44; 370/40; 370/42; 370/38; 370/36; 370/34; 370/32; 370/30; 370/28; 370/27; 363/43; 363/42; 363/54; 363/37; 363/3; 363/9, gm. Wielka Nieszawka W postępowaniu złożono cztery oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 180.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 249.690,00 zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem (ładowaczem czołowym i pługiem do odśnieżania) i piaskarki

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RT.271.17.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 września 2015  11:00
przyczyna unieważnienia: Dotyczy przetargu pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem (ładowaczem czołowym i pługiem do odśnieżania) i piaskarki” W postępowaniu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 150.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 198.645,00 zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Cierpice-Kąkol (W3) łącznie z: Rozbudową ulicy Gniewkowskiej i ulicy Dybowskiej, wraz z budową parkingu i ciągów pieszych w ramach zadania pn. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.9.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 11 czerwca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 2.300.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 5.698.799,10 zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.10.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 czerwca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono pięć ofert. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 1.500.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 1.784.900,00 zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.6.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 maja 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 1.000.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 1.793.000,00 zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.4.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 kwietnia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono trzy oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 1.000.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 1.793.300,00 zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.2.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 1 kwietnia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono trzy oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 1.000.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 1.793.000,00 zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.1.15
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 16 marca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono trzy oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 1.000.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 1.840.111,70 zł. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)