Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią wód opadowych P1 dla potrzeb Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Szkolnej 9 w m. Cierpice, dz. nr 371/17, 135/5, 140/7, gm. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.18.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w m. Wielka Nieszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.12.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 22 lipca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 150.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 267.614,30 zł brutto Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W WIELKIEJ NIESZAWCE

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.9.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 30 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Dotyczy przetargu pod nazwą: WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W WIELKIEJ NIESZAWCE” W postępowaniu złożono trzy oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 100.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 153.750,00 zł brutto Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w m. Wielka NIeszawka

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.7.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 14 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 65.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 267.614,30 zł brutto Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W WIELKIEJ NIESZAWCE

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.4.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 2 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Dotyczy przetargu pod nazwą: WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W WIELKIEJ NIESZAWCE” W postępowaniu nie złożono ofert. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w m. Wielkiej Nieszawce

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.6.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 30 maja 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Dotyczy przetargu pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w m. Wielkiej Nieszawce” W postępowaniu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 50.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 267.614,30 zł brutto Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

zamówienie na:

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. CENTRUM SPOŁECZNO- KULTURALNE W WIELKIEJ NIESZAWCE

zamawiający: Gmina Wielka Nieszawka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI.271.2.16
wartość: Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 21 kwietnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Uczestnicy postępowania Dotyczy przetargu pod nazwą: WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „CENTRUM SPOŁECZNO- KULTURALNE W WIELKIEJ NIESZAWCE” W postępowaniu złożono osiem oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 100.000,00 zł brutto. Najniższa cena ofertowa wynosi 108.240,00 zł brutto Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie unieważnia się.  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)